De Wet MenO en de gevolgen voor de sport

Ondanks de nieuwe Wet Markt en Overheid (Wet MenO) zouden gemeenten bedrijven duperen door concurrerende diensten onder de kostprijs aan te bieden. In een aantal gevallen gebeurt dat, maar zeker niet ‘massaal’. Bedrijven die menen dat zij de dupe zijn kunnen bezwaar aantekenen.

De Wet MenO en de invloed op de sportEen belangrijk uitgangspunt in de toepassing van de Wet MenO lijkt de commercieel interessante exploiteerbaarheid van een object te zijn.

Ondernemers
Zou een ondernemer zelf een voorziening laten bouwen die de gemeente met gemeenschapsgeld heeft laten neerzetten? In een aantal gevallen misschien wel maar vaker waarschijnlijk niet. Kijkend naar het sportdomein zouden weinig ondernemers sporthallen en sportaccommodaties laten bouwen omdat deze lastig commercieel geëxploiteerd kunnen worden.

Op peil
Al vindt her en daar een behoorlijke kaalslag plaats, gemeenten willen de sportactiviteiten en de kwaliteit van de sportaccommodaties zoveel mogelijk op peil houden. Waar zij denken dat dit noodzakelijk is doen zij een beroep op een uitzonderingsmogelijkheid in de Handreiking Markt en Overheid en nemen, na goedkeuring door de gemeenteraad, een besluit van algemeen belang.

Grijs gebied
Minder prettig voor cafés en kroegen is dat sommige gemeenten beschikbaarstelling van sportkantines, en de daaraan gekoppelde verkoop van drank, onder het algemeen belang scharen. Hier ligt een grijs gebied en lijkt ruimte voor het indienen van een bezwaar bij de gemeente en vervolgens het plannen van een overleg over een individuele situatie.

Nauwelijks aantrekkelijk
Veel gemeenten hebben er niet alles aan gedaan om zich tijdig aan te passen aan de gevolgen van de Wet MenO maar de continuïteit en de exploitatie van sportfaciliteiten met daartoe behorende diensten zoals zwemlessen, moet worden gewaarborgd en is niet in alle gevallen aantrekkelijk voor ondernemers. Het nemen van een besluit van algemeen belang voor het domein sport lijkt daarom doorgaans gerechtvaardigd.

Onomkeerbaar
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt in de komende tijd o.a. sportvoorzieningen tegen het licht en gaat kijken of zich problemen voor ondernemers voordoen omdat in sport ook marktpartijen werkzaam zijn. Ondernemers kunnen een bezwaar indienen tegen een besluit van algemeen belang. Dat moet binnen zes weken nadat het besluit is genomen anders is het onomkeerbaar geworden.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.