Westerveld kiest voor de goedkoopste compensatie

Noch vv Dwingeloo noch Rugbyclub Dwingeloo krijgen hun vurig gehoopte kunstgrasveld. De gemeenteraad van Westerveld is op 31 maart jl. akkoord gegaan met de meest goedkope compensatie voor het inleveren van het pupillenveld door de twee clubs die nu achter het net vissen.

vv Dwingeloo en Rugbyclub Dwingeloo krijgen niet hun vurig gehoopte kunstgrasveld. De gemeente Westerveld kiest voor de goedkoopste vorm van compensatie.Compensatie toegezegd
Beide verenigingen maken intensief gebruik van de veldaccommodatie op sportpark De Hulsebosch. Pal tegen dit sportpark aan wordt een Brede School gebouwd. De locatie van deze nieuwe school gaat ten koste van het huidige pupillenveld waarvoor de gemeente Westerveld de clubs compensatie heeft toegezegd. Maar de gemeente gaat geen nieuw kunstgrasveld aanleggen, zo blijkt al uit een gemeentelijk stuk van 10 maart jl.

Capaciteitsonderzoek
Begin 2014 heeft Grontmij in opdracht van de gemeente Westerveld een onderzoek uitgevoerd om de beschikbare wedstrijd- en trainings-capaciteit te bepalen. Op 10 maart jl. schreef BenW al aan de Commissie Sociaal Domein “dat het vervallen van het pupillenveld wordt gecompenseerd door renovatie van het natuurgras trainingsveld en een structurele verbetering van het onderhoud van de velden met een laag/basis onderhoudsniveau.”

Opknappen voldoende
De voetballers en rugbyers zagen het afstaan van het pupillenveld liever gecompenseerd via de aanleg van een kunstgrasveld, maar deze aanleg kost zo’n 350.000 euro en dat vindt BenW van Westerveld te duur. Het college vindt dat extra geld voor onderhoud van de overblijvende velden, in combinatie met een opknapbeurt van het zwaar beproefde trainingsveld voldoende moet zijn.

Unaniem besluit
Twee weken geleden leek de raadscommissie Sociaal Domein nog te twijfelen maar de gemeenteraad van Westerveld koos nu vrijwel unaniem de kant van het college van BenW. Alleen Jelle de Haas, fractievoorzitter van Gemeentebelangen wilde de clubs tegemoet komen, op voorwaarde dat ze zelf grotendeels het beheer en onderhoud van het sportpark voor hun rekening zouden nemen. “Met dorpskracht, zoals dat bij de zwembaden nu ook gebeurt”, aldus raadslid De Haas.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.