Wageningen heeft er flink wat kroegen bij

Wageningse sportverenigingen die een kantine uitbaten, mogen vanaf 1 januari 2014 vanaf 12:00 uur alcohol gaan schenken. Dit staat in de Drank- en Horeca Verordening Wageningen die op 28 oktober jl. in de vergadering van de gemeenteraad is vastgesteld.

Wageningen, City of Life sciences, heeft er een aantal kroegen bijTaptoe om 01:00 uur
De Nederlandse gemeenten moeten alle, volgens de nieuwe Drank- en Horecawet, vanaf 2014 een Drank- en Horecaverordening hebben vastgesteld. In de nieuwe verordening zoals maandag jl. door de gemeenteraad van Wageningen werd aangenomen, staat dat de sportclubs de tap om 01:00 uur ’s nachts moeten sluiten.

Voorstel
In het raadsvoorstel spraken B&W van Wageningen nog over 15:00 uur ’s middags als begintijdstip voor het schenken van alcohol maar veel partijen vonden dat te laat. VVD, Stadspartij Wageningen, GroenLinks, PvdA en CDA dienden een wijzigingsvoorstel in. Met een grote meerderheid werd daarop het tijdstip naar 15:00 uur vervroegd. Ook mogen de clubs een uur langer doorschenken dan was voorgesteld.

Gemiste inspraakkans
De gemeente heeft de Wageningse horeca de gelegenheid gegeven om haar licht te laten schijnen over de nieuwe conceptverordening. De horeca kwam niet verder dan de uitspraak “uit deze conceptverordening spreekt wijsheid” als compliment aan de gemeente. Het ligt echter voor de hand dat de ruime schenktijden in de gemeente Wageningen vanaf januari 2014 ten koste zullen gaan van horeca-omzet.

Alcoholmatigingsbeleid
Daarnaast zal de gemeenteraad van Wageningen zich volgend jaar moeten gaan buigen over de invulling van het gemeentelijke Alcohol Handhavingsplan 2014 waarin wordt vastgelegd hoe de gemeente het alcoholmatigingsbeleid wil gaan vormgeven. De huidige vaststelling van de ruime schenktijden voor (sport)verenigingen met een kantine, lijkt haaks te staan op de doelstellingen van dit handhavingsplan en doet vermoeden dat de gemeenteraad hierop niet echt heeft voorgesorteerd.

Eigen verantwoordelijkheid
Burgemeester Geert van Rumund geeft aan dat het niet de bedoeling is dat er alcohol wordt geschonken als er jeugd in de kantine aanwezig is of als er jeugdwedstrijden worden gespeeld. De verantwoordelijkheid om deze regel te handhaven wordt bij de sportverenigingen zelf neergelegd. De gemeenteraad wenste ook geen bepaling op te laten nemen ten aanzien van een verbod van ‘happy hours’.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant