VVD; klussendienst voor ondersteunen sportvereniging

VVD Veenendaal wil dat mensen die een bijstandsuitkering ontvangen voortaan een tegenprestatie gaan leveren. De liberalen komen daarom met het initiatief om een klussendienst op te zetten die ondersteuning gaat bieden bij zorgbehoevenden, evenementen en sportverenigingen.

Mes
Activiteiten zoals licht huishoudelijk werk, worden door werknemers van thuiszorgorganisaties gedaan. Maar door de bezuinigingen wordt noodzakelijke hulp vaak niet meer geleverd. Raadslid Dylan Lochtenberg: “Dit mes snijdt aan drie kanten. We blijven huishoudelijke hulp bieden, bijstandsontvangers doen werkervaring op en de samenleving krijgt iets terug voor de uitkering.”
.
Compenseren
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt deze pilot in Veenendaal in navolging van Bergen op Zoom. Lochtenberg: “De budgetten vanuit het Rijk voor huishoudelijke zorg lopen sterk terug. We hebben dus minder geld om aan de zorgvraag te voldoen. Als gemeente kunnen we degenen die door de bezuinigingen gekort worden op hun hulp in de huishouding, op deze manier compenseren.”

Werkritme
Ook voor de bijstandsgerechtigden zelf is het volgens de VVD beter als zij een actieve rol in de samenleving blijven spelen. Lochtenberg: “Hierdoor wordt de afstand die zij nu vaak tot de arbeidsmarkt hebben niet onnodig groter. Door mensen een tegenprestatie te laten leveren worden zij weer in een werkritme geholpen geholpen en doen ze nuttige contacten op”, aldus de liberalen.

Tegenprestatie
“Wie een bijstandsuitkering krijgt wordt verplicht iets terug te doen. De klussendienst is wat de VVD betreft nog maar het begin want vele andere taken kunnen ook onder de tegenprestatie vallen. Zo valt te denken aan het meehelpen bij culturele evenementen, het ondersteunen bij een sportvereniging of het sneeuwvrij maken van onbegaanbare paden.” Het gaat erom dat het vanzelfsprekend wordt dat je iets terug doet voor de maatschappij die jou een uitkering geeft.”

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant