VSA wil protestacties van sportclubs

De Vereniging Sportraad Apeldoorn (VSA) roept alle sportverenigingen op om hun stem te laten horen tijdens de politieke markt op donderdag as. van 18.30 uur tot 19 uur op het Marktplein bij het Stadhuis.

In een brief aan alle clubs in de gemeente Apeldoorn schrijft de VSA; “De gemeenteraad sprak in de Raadsopdracht Kerntaken (2010) uit het subsidiëren van sportverenigingen geen kerntaak te vinden. Dat leidde al tot forse bezuinigingen voor sportend Apeldoorn.”

“Maar uit de Zomernota 2012, die op 11 oktober op de agenda van de politieke markt staat, blijkt dat verdere bezuinigingen nodig zijn, ook op het onderdeel sport. Als de gemeenteraad op 8 november as. met de voorstellen van B&W instemt, zal de sportsubsidie voor de jeugd met 65% worden teruggebracht en alle overige sportsubsidies zelfs helemaal worden geschrapt”, aldus de VSA.

Ook zal de subsidie op de huurlasten van zwemverenigingen worden gehalveerd en de tarieven voor het gebruik van de gymlokalen zullen met 40% worden verhoogd.

De VSA vindt dat de sport in Apeldoorn door het bezuinigingspakket niet alleen onevenredig hard wordt getroffen maar dat sport ook ontoegankelijk wordt voor de minder draagkrachtigen. Sommige verenigingen worden in haar ogen zelfs rechtstreeks bedreigd in hun bestaansrecht.

Het merendeel van de sportverenigingen krijgt te maken met een gemiddelde contributieverhoging van 65 euro per lid. De VSA vindt het moment aangebroken dat de georganiseerde sport als collectief naar buiten moet treden om de gemeenteraad alsnog te overtuigen dat de bezuinigingen op sport te ver gaan.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant