Vroegtijdig evaluatie van de Wet MBVEO

Sinds 1 september 2010 is de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) van kracht op grond waarvan burgemeesters de bevoegdheid hebben om een gebiedsverbod, een groepsverbod en/of een meldingsplicht op te leggen voor maximaal drie maanden.

Naar aanleiding van incidenten in het betaalde voetbal is de wet vervroegd geëvalueerd. Hiervoor zijn o.a. interviews gehouden en is studie gemaakt van de ‘Engelse aanpak’ van voetbalvandalisme. De Wet MBVEO blijkt vooral bij wijkoverlast en evenementen nuttig te zijn maar minder voor de aanpak van voetbalvandalisme. Vooral de volgende juridische knelpunten doen zich voor:

  • De maximale duur voor een gebiedsverbod is drie maanden, in de ogen van burgemeesters te kort. Het aantal thuiswedstrijden waarvoor de burgemeestersbevelen gelden is beperkt gedurende die periode waardoor sommige burgemeesters de wet niet of weinig toepassen.
  • Handhaving van de maatregelen kan alleen wanneer overtreders op heterdaad worden aangehouden.

Naast deze juridische, doen zich in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk ook praktische knelpunten voor die zich grotendeels richten op alle vormen van overlast:

  • Om de wet te kunnen toepassen moet sprake zijn van goede dossiervorming. Uit het dossier moet blijken dat aan de toepassingscriteria wordt voldaan. In de praktijk blijkt het opbouwen van een goed dossier ingewikkeld en arbeidsintensief.
  • De intergemeentelijke meldingsplicht vergt veel afstemming en administratieve lasten.
  • Een compleet beeld van alle beschikbare instrumenten en mogelijke maatregelen om overlast te bestrijden ontbreekt vaak.

Lees hier de volledige Evaluatie van de wet MBVEO.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.