Vrijwilligerswerk voor sportclubs als tegenprestatie

Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten inwoners verplichten om voor ontvangst van een uitkering een tegenprestatie te leveren op grond van de WWB, IOAW en IOAZ. Aan sportverenigingen kan gevraagd worden of er interesse bestaat om deze mensen vrijwilligerswerk aan te bieden. Movisie licht toe.

Vrijwilligerswerk voor sportclubs kan vanaf 1 januari 2015 als tegenprestatie, en in opdracht van de gemeente, worden verricht.Tegenprestatie
Voor vrijwilligerswerk gaan andere regels gelden want mensen die vrijwilligerswerk doen als tegenprestatie, zijn formeel geen vrijwilligers, vallen niet onder de vrijwilligersverzekering, mogen geen vrijwilligersvergoeding ontvangen en hebben een opdrachtgever / opdrachtnemersverhouding met de gemeente. Sportverenigingen moeten met de gemeente duidelijke afspraken maken over:

 • Verzekering
  De VNG heeft voor deze groep ‘vrijwilligers’ een verzekering ontwikkeld, de participatiepolis. Deze moet niet door de sportvereniging, maar door de gemeente worden afgesloten want de gemeente is opdrachtgever die de uitkeringsgerechtigde verplicht om onbetaald werk te verrichten.
 • Vrijwilligersvergoeding
  Uitkeringsgerechtigden kunnen wettelijk worden verplicht om ‘naar vermogen’ onbeloonde en maatschappelijk nuttig werk te verrichten. Omdat zij formeel geen vrijwilligers zijn, vervalt hun recht op een vrijwilligersvergoeding. De daadwerkelijk gemaakte kosten mogen wel vergoed worden.
 • Omvang en duur
  De werkzaamheden die verricht moeten worden, naast of in aanvulling op de reguliere werkzaamheden, mogen betaalde arbeid niet verdringen. De omvang en duur van de werkzaamheden mogen maar beperkt zijn. Het is nog onduidelijk wat die beperkte omvang en duur precies inhoudt. De omvang kan verschillen indien personen tijdelijk ontheven zijn van wettelijke verplichtingen.
 • De controle
  De controle komt bij de gemeente te liggen. Het ligt niet voor de hand dat sportverenigingen die taak krijgen omdat deze belang hebben bij de inzet van een uitkeringsgerechtigde.

Afspraken
De nieuwe regels vergen een nieuwe manier van werken. Sportverenigingen maken met de gemeente afspraken over de inzet van vrijwilligers, niet meer met de vrijwilligers zelf. Maar hoe wordt vrijwilligerswerk beoordeeld dat iemand al deed voordat iemand een bijstandsuitkering kreeg en voordat de verplichte tegenprestatie werd vereist?

Opdrachtgever
De Staatssecretaris zegt hierover: “Vrijwilligerswerk vindt plaats op eigen initiatief, de tegenprestatie niet. Het college van B&W draagt de tegenprestatie op die uitsluitend mag worden verlangd bij uitoefening van het recht op een uitkering. Daarvan hoeft bij vrijwilligerswerk geen sprake te zijn.”

Vrijwilligersvergoeding 
Het ‘eigen’ vrijwilligerswerk kan niet worden ingezet als tegenprestatie. Iemand met een uitkering die zelf voor vrijwilligerswerk heeft gekozen, valt wel onder de vrijwilligersverzekering en mag daarvoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Deze is lager voor mensen met een bijstandsuitkering, namelijk 95 euro per maand tot een maximum van 764 euro per jaar.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.