Vrijstellingsverordening sportclubs Utrecht verruimd

Utrechtse sportclubs krijgen meer mogelijkheden om voor sportfestiviteiten zoals toernooien, een ontheffing aan te vragen van de regels voor geluid en verlichting. B&W van Utrecht heeft besloten om een voorstel tot wijziging van de ‘Vrijstellingsverordening’ aan de Utrechtse gemeenteraad voor te leggen.

Vrijstellingsverordening Utrechtse sportclubs verruimdWens
De verruiming van de vrijstellingsverordening is een lang gekoesterde wens van de sportverenigingen om speciale wedstrijden en evenementen, zoals een 24-uurs toernooi, mogelijk te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van een geluidsversterker voor het omroepen van spelers, wedstrijdsignalen en scores.

Van twee naar negen
Op basis van de huidige vrijstellingsverordening kunnen sportinstellingen bij de gemeente Utrecht voor twee dagen per jaar ontheffing vragen voor het voortbrengen van extra geluid en/of het laten branden van de buitenverlichting tot na 23:00 uur. In het voorstel voor de nieuwe vrijstellingsverordening of voluit ‘Vrijstellingsverordening inrichtingen milieubeheer’, wordt dit aantal verruimd naar negen dagen per jaar.

Deze negen ontheffingsdagen per sportvereniging gelden naast de dagen of dagdelen die door het college als collectieve festiviteiten jaarlijks worden aangewezen, zoals bijvoorbeeld voor Koningsdag.

Niet automatisch
De nieuwe vrijstellingsverordening betekent overigens niet dat sportinstellingen automatisch recht hebben op negen ontheffingen per jaar. De gemeente Utrecht kan een aanvraag ook weigeren in het belang van het woon- en leefklimaat in de directe omgeving. Ook kan de gemeente voorwaarden en beperkingen aan de ontheffing stellen om overlast voor de buurt tegen te gaan.

Het Utrechtse college van B&W legt het voorstel tot verruiming van de ‘Vrijstellingsverordening inrichtingen milieubeheer’ voor aan de gemeenteraad die pas na het zomerreces een besluit zal nemen over wijziging van deze verordening.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.