Vrije match jeugdsportcoördinatoren vaker gebruikt

Alle scholen in Den Haag hebben evenveel recht op een zogenaamde vrije match met een jeugdsportcoördinator. Het gemeentelijke bureau Sportmatch beheert dit systeem en koppelt de jeugdsportcoördinatoren aan de scholen aan de hand van de sportplannen die de coördinatoren indienen.

Een vrije match via het gemeentelijke Bureau Sportmatch van de gemeente Den Haag wordt steeds vaker gebruikt door de jeugdsportcoördinatoren.Voor het schooljaar 2014-2015 zijn in Den Haag 177 matches van naschoolse cursussen tot stand gekomen tegen 34 een jaar eerder.

Vrije match
Sinds twee jaar hebben jeugdsportcoördinatoren in de gemeente Den Haag de mogelijkheid om bij het bureau Sportmatch vooraf hun voorkeur aan te geven voor de scholen waarmee zij graag gematched zouden willen worden. Deze zogeheten ‘vrije match’ geeft hen, en daarmee de sportverenigingen, de gelegenheid om een zelfgekozen samenwerkingsverband aan te gaan met een school in de buurt.

Eerlijke verdeling
Het bureau Sportmatch kent een vrije match zo vaak mogelijk toe, zolang het maar een eerlijke verdeling van de matches over de hele stad niet in de weg staat. Iedere jeugdsportcoördinator krijgt sowieso minimaal één vrije match toegekend om een nauwere samenwerking tussen school en vereniging te stimuleren.

Kleinere stap
Het is bedoeling om daarmee de stap van de scholier naar het verenigingslidmaatschap kleiner te maken. De afgelopen twee jaar heeft de vrije match onder andere geleid tot de oprichting van dependances, een betere samenwerking met scholen die op loopafstand van de club liggen en een betere doorstroming naar de sportverenigingen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant