VNG: verruim gebruik accommodaties en kantines

VNG: verruim de gebruiksmogelijkheden van accommodaties en kantines van para-commerciële instellingen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil samen met het ministerie van VWS de Drank- en Horecawet (DHW) moderniseren en de handhaving verbeteren. Voor de VNG is verruiming van de exploitatiemogelijkheden van para-commerciële instellingen nu een interessant aandachtspunt.

De VNG stelt in een brief aan staatssecretaris Martin van Rijn dat een aantal onderdelen in de DHW vrijwel niet meer te handhaven is. 

Vooruitlopend op de conclusies, en op basis van de ervaringen van gemeenten, stelt de VNG o.a. de volgende aandachtspunten aan de orde:

Toezicht en naleving

Decentralisatie van het toezicht heeft een effectievere handhaving mogelijk gemaakt. Een zorg blijft echter de controle van de leeftijd en de verkoop van alcohol via internet. Landelijke cijfers over de naleving door jongeren zijn nuttig want hiermee kunnen lokale ervaringen worden vergeleken.

Alcoholreclame

De reclames voor alcohol en de beïnvloeding van het drinkgedrag van kwetsbare groepen baart de gemeenten grote zorgen. Een verbod hierop zou helpen om het misbruik van alcohol beter tegen te gaan.

Inzet op preventie

De preventieve inzet van middelen door gemeenten krijgt nauwelijks aandacht. Tegenover het voorlichtingsbudget van slechts 11,1 miljoen euro per jaar, staan de accijnsinkomsten van 1 miljard euro voor de Staat.

Opleiding toezichthouders

De DHW stelt permanente scholing voor toezichthouders verplicht. Daarin zijn echter ook wetten zoals de Visserijwet en Vogelwet opgenomen. Dat maakt scholing voor hen onnodig kostbaar en belastend. De VNG stelt daarom voor om hen voor het diploma toezichthoudende DHW, passende her- en bijscholing te bieden.

VNG wil gebruiksverruiming

Veel paracommercie, zoals sportverenigingen en -accommodaties, wordt tegenwoordig vrijwel niet meer gesubsidieerd. Zij werken vaak niet meer uitsluitend met vrijwilligers en exploiteren doorgaans multifunctionele accommodaties.

Bij deze accommodaties (buurt-, wijk- en sportcentra) zijn deze instellingen vaak de vergunninghouder en beheerder van een kantine. Andere gebruikers kunnen, als de accommodatie is gesloten, geen gebruik maken van deze ruimte en/of kantine. De VNG stelt een wetswijziging voor om het mogelijk te maken dat ook andere gebruikers hier terecht kunnen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant