Verrassende uitkomsten over tariefsverhoging door gemeenten

Op 11 december jl. vond de VSG bijeenkomst plaats over tarieven in de sport. Rob de Vries van Grontmij hield een inleiding over tarieven waarbij de vraag centraal stond of tarieven een geschikt instrument zijn om te bezuinigen.


Voor sommige politici is het een openbaring dat de sportaccommodatietarieven door de gemeente sterk worden gesubsidieerd. Een beetje vreemd, want als sporthallen, zwembaden en sportparken kostendekkend of winstgevend geëxploiteerd zouden kunnen worden, dan zou de markt het wel invullen.

Maar de markt vult dat niet zelf in (uitsluitend met een bijdrage van de overheid), behoudens bij specifieke accommodaties die zonder subsidie wel exploitabel zijn zoals golfbanen, squashcentra, middelgrote en grote tennisaccommodaties, fitnesscentra en maneges.

Gemeenten moeten fors bezuinigen, daaraan ontkomt ook de sport niet. De Vries liet zien dat een tariefsverhoging niet in dezelfde mate doorwerkt als een bezuiniging op de sportbegroting. Een tariefsverhoging van zo’n 15% betekent vaak slechts enkele procenten bezuiniging in de sportbegroting.

Dat verschilt natuurlijk van gemeente tot gemeente, maar in de regel gaat dit op voor gemeenten waar tarieven een beperkt deel van de kosten dekken. Het betekent ook dat de tarieven echt fors verhoogd zouden moeten worden om een substantiële besparing te realiseren.

Het verhogen van sporttarieven helpt dus maar beperkt. De Vries kijkt regelmatig in de keuken bij gemeenten en kan dan maatregelen benoemen die effectiever zijn, zoals het beter afstemmen van het aanbod van accommodaties op de vraag of het vergroten van de interne efficiency, zoals het bijstellen van kosten voor onderhoud van gebouwen of velden die te hoog in de begroting staan of energiekosten die de gemeente betaalt maar die eigenlijk bij de gebruiker thuishoren (buitensport).

En wat kunnen gemeenten met de inzet van sporthalbeheerders in de zomerperiode. Met het voorkomen van overcapaciteit en het verbeteren van de interne efficiency is in veel gemeenten bezuiniging realiseerbaar maar dan moet wel helder zijn of een kostenpost in de sportbegroting realistisch is. Voor meer informatie over bezuinigingsmogelijkheden kunt u terecht bij Grontmij in Houten.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant