Verhuursystematiek sportclubs Breda op de schop

De gemeente Breda gaat de verhuursystematiek voor de velden en sportparken voor sportclubs in de gemeente omgooien. Voor sommige sportverenigingen heeft dat tot gevolg dat deze meer gaan betalen, enkele andere clubs zullen juist minder gaan betalen. Breda wil vermijden dat clubs door deze aanpassing in financiële problemen komen.

“Wij willen overgaan op een huursysteem op basis van kosten”, stelt sportwethouder Paul de Beer in een toelichting. De tarieven zijn in de afgelopen jaren steeds minder doorzichtig geworden.”

Verschil is niet meer uit te leggen

“Deze overgang houdt in dat de gemeentelijke tarieven per sport geharmoniseerd zullen worden maar ook dat in de tarifering tussen de verschillende sporten meer logica ontstaat”, aldus wethouder De Beer. Volgens hem is er de afgelopen tientallen jaren zoveel maatwerk ontstaan dat het verschil in tarieven aan sportverenigingen niet meer uit te leggen is.

Overgangsregeling van twee jaar

De Beer noemt als voorbeeld dat veel tennisverenigingen nu een kostendekkende huur moeten betalen, terwijl bij veel voetbalverenigingen slechts 30% van de werkelijke kosten wordt doorberekend. Daardoor ontstonden gevoelens van onrechtvaardigheid die moeten worden weggenomen. Om clubs echter niet met te grote financiële hobbels ineens op te zadelen, worden de huren enigszins geleidelijk aangepast in een overgangsregeling van twee jaar.

Geen problemen gedurende de overgangsperiode

“De gemeente Breda wil niet dat er Bredase sportverenigingen gedurende deze overgangsperiode in de problemen komen. Dat de gemeente de huurharmonisatie en de daadwerkelijke kosten als uitgangspunt neemt, betekent ook dat de huur voor bijvoorbeeld een kunstgrasveld hoger wordt omdat zo’n veld duurder is in onderhoud”, aldus De Beer.

De basis voor de nieuwe verhuursystematiek is tot stand gekomen in samenwerking met een werkgroep die was samengesteld uit betrokkenen uit het veld. Deze werkgroep heeft een positief advies uitgebracht over over de nieuwe berekeningssystematiek.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant