Verantwoord alcohol schenken in clubhuizen

De nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) die 1 januari 2013 van kracht wordt, biedt sportverenigingen de kans een extra impuls te geven aan een verantwoord schenkbeleid in de sportkantine. Het toezicht op de DHW ligt vanaf deze datum bij de gemeente.


Kans op verbetering
Alcoholmisbruik in sportverenigingen is gering. Deze nieuwe wet vormt echter een goede gelegenheid om de naleving van leeftijdsgrenzen verder te verbeteren. De sport neemt duidelijk stelling tegen alcoholgebruik van <16 jongeren. Alcohol schenken aan deze groep kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de sportkantine. Ook het voorkomen van rijden onder invloed vanuit sportvereniging verdiend extra aandacht.

Wijzigingen nieuwe Drank- en Horecawet
In de nieuwe DHW zijn een aantal wijzigingen opgenomen die relevant zijn voor sportclubs en waarover sportbonden hun achterban willen informeren. Het betreft o.m. wijzigingen op het terrein van strafbaarheid <16 jongeren bij alcoholbezit.

In de nieuwe DHW is opgenomen dat gemeenten in een gemeentelijke verordening maatregelen moeten nemen om oneerlijke mededinging, van paracommerciële instellingen zoals sportverenigingen t.o.v. de reguliere horeca, te voorkomen. De VNG heeft hier o.a. met NOC*NSF een model voor opgesteld.

Schenktijden
Belangrijk onderdeel van de modelverordening is het artikel over schenktijden. Dit artikel biedt gemeenten de ruimte om maatwerk te bieden richting de sportverenigingen en de tijdstippen waarop deze competitie spelen. In de toelichting staat dat de huidige afspraken over schenktijden, veelal recht doen aan de lokale situatie en dus gehandhaafd kunnen blijven in de vergunning en in het model bestuursreglement.

Wij raden sportverenigingen aan om bij discussies over schenktijden, de gemeente te wijzen op de modelverordening van de VNG en de daarbij horende toelichting.

In overtreding
In de nieuwe DHW is degene die alcohol verstrekt aan <16 jongeren in overtreding evenals de jongeren zelf, indien zij in bezit zijn van alcohol op de openbare weg en in horecagelegenheden, zoals sportkantines. Voor barvrijwilligers vormt dit een extra argument richting jongeren wanneer zij nee verkopen aan <16 jongeren die om alcohol vragen. NOC*NSF heeft een aantal wijzigingen toegevoegd aan de online instructie ‘verantwoord alcohol schenken’.

Het NOC*NSF heeft in samenspraak met de VNG en het Ministerie van VWS het model bestuursreglement alcohol in sportkantines vernieuwd. Aan sportverenigingen wordt aangeraden de beschikbare ondersteuningsinstrumenten zoals IVA en model bestuursreglement, zoveel mogelijk te gebruiken.

Toezicht op de DHW gaat naar de gemeente
Vanaf 1 januari 2013 gaat het toezicht op de DHW van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit naar de gemeente toe. De burgemeester wijst toezichthouders aan.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.