Utrechtse sportvisie op weg naar 2020 gepubliceerd

De Utrechtse sportwereld heeft in de nota ‘Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op weg naar 2020‘ haar ambities geformuleerd tot 2020. Voor deze Utrechtse sportvisie hebben sportverenigingen en sporters via VSU, Harten voor Sport, de Sportraad Utrecht en de gemeente samengewerkt.

Omdat in de Utrechtse sportvisie het programma sport onvoldoende geld heeft moet iedereen creatief op zoek gaan naar wegen om de ambities te realiseren.Ambities
De Utrechtse sportvisie vult de bestaande meerjarenplannen sport aan, waarin een van de centrale ambities is om het multifunctionele gebruik van sportaccommodaties zoveel mogelijk te ondersteunen.
Daarnaast ligt de nadruk op het bevorderen van vitale en maatschappelijk betrokken sportaanbieders, het ontwikkelen van de studentensport in Utrecht en het aan het sporten krijgen van jongeren.

Nieuwe sportvormen
De VSU, Sportraad Utrecht, Harten voor Sport en Utrechtse kennisinstellingen presenteren eind 2015 een plan dat zich richt op vergroting van de inzet van de bestaande ondersteuning op het terrein van de jeugd en het ontwikkelen van projecten voor en met jongeren met daarin ruimte voor nieuwe sportvormen.

Bewegen naar vermogen
Ook de studentensport zal worden betrokken bij het realiseren van meer sport- en beweegaanbod. Gemeentelijke afdelingen gaan samen met Harten voor Sport en de VSU de mogelijkheden onderzoeken van het sporten en bewegen naar vermogen, een passend sport- en beweegaanbod voor jonge en oude(re), kwetsbare Utrechters.

Onvoldoende geld
Na evaluatie van het kernsportbeleid wordt samen met de VSU en de sportverenigingen een voorstel gedaan dat als basis dient voor de verder vormgeving van het beleid op topsport- en talentontwikkeling voor de periode 2016-2020. Het college van BenW van Utrecht spreekt haar waardering uit voor de inzet, ambities en betrokkenheid van allen. Echter, omdat het programma sport onvoldoende geld heeft om alle beschreven acties snel te realiseren, zal een creatieve aanpak gezocht moeten om de ambities te realiseren.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.