Utrechtse sportclubs staan er veel beter voor

Het gaat beter met de sportclubs in Utrecht. Zij hebben gemiddeld meer leden en staan er financieel beter voor dan twee jaar geleden. Ook tonen Utrechtse sportclubs meer interesse in initiatieven zoals de gezonde sportkantine. “Een punt van aandacht blijft wel de wachtlijsten en het accommodatietekort”, zo schrijft de VSU.

Slechts 9% van de clubs blijkt minder leden te hebben. Bij ongeveer de helft is het ledental stabiel gebleven en bij meer dan 40% is het ledental zelfs gestegen.

Wachtlijsten en ledenstops

De leden aanwas houdt echter ook in dat meer clubs ten opzichte van twee jaar geleden een ledenstop hebben. Het aantal Utrechtse sportclubs met een wachtlijst groeit ook maar minder hard dan clubs met een ledenstop. De voornaamste reden voor een ledenstop is het accommodatietekort. Dat is met name een probleem voor voetbal- en hockeyclubs.

De financiële positie wordt door 71% van de Utrechtse sportclubs als (zeer) gezond omschreven. Zo’n 6% van de clubs geeft aan dat het financieel niet goed gaat. Deze situatie is sinds het vorige onderzoek van twee jaar geleden, flink verbeterd.

Duurzaamheid is hot

Duurzaamheid blijkt voor de sportverenigingen een interessant thema. Veel Utrechtse sportclubs, voornamelijk tennisverenigingen, hebben hier al iets mee gedaan. 64 verenigingen geven aan hier graag mee aan de slag te willen. Dit zijn met name verenigingen met een eigen accommodatie en/of verenigingsruimte.

Eén op de drie verenigingen biedt een sportaanbod voor speciale doelgroepen zoals mensen met lichamelijke beperking of 65-plussers. Eveneens één op de drie Utrechtse sportclubs houdt zich bezig met multifunctioneel gebruik van de accommodatie.

Veilig sportklimaat

Meer dan de helft van de verenigingen is actief bezig met een veilig sportklimaat. Met name aan het gebruik van de VOG en het opstellen van gedragsregels wordt veel aandacht besteed. Het aantal clubs met een vertrouwenscontactpersoon is toegenomen van 23 naar 30%. Het aandeel sportclubs dat aan een gezonde sportkantine werkt is zelfs toegenomen van 14 naar 39%.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant