Utrecht wil afspraken vastgelegd hebben met àlle clubs

Utrecht en haar sportclubs hebben doorgaans - maar soms niet - afspraken gemaakt over het eigendom van kantines, tribunes en andere opstallen. SportUtrecht zal de clubs zonder goede afspraken, helpen bij het maken van de afspraken met de gemeente.

Op de sportparken in Utrecht staan kantines, tribunes en andere bebouwing vaak op grond van de gemeente. Daarover hebben Utrecht en de clubs doorgaans afspraken gemaakt. Maar soms ook niet.

 

Zonder afspraken samenwerken is voor de gemeente Utrecht en de clubs onwenselijk. De gemeente wil dat via SportUtrecht goed en eenduidig met de clubs regelen.

Utrecht wil goede afspraken

Soms is het niet duidelijk wie de eigenaar is van bepaalde bebouwing. En dan is het vaak ook onduidelijk wie verantwoordelijk en aansprakelijk is voor bijvoorbeeld het onderhoud.

Het komt voor dat een club in het clubhuis wil investeringen maar niet kan aantonen daarvan de eigenaar te zijn. Dat wil de gemeente graag voorkomen en de eigendomsverhouding daarom duidelijk vastleggen.

HARVO

Een sportvereniging wil misschien graag officieel eigenaar van de opstallen zijn. Dan is er een overeenkomst nodig over de grond waarop de bebouwing staat. Dit kan bijvoorbeeld via een zogeheten huurafhankelijk Recht van Opstal (HARVO).

Daarbij verhuurt Utrecht de grond onder het pand aan de club. De vereniging wordt daarmee eigenaar van het gebouw maar de grond blijft eigendom van de gemeente. Het HARVO wordt ingeschreven in het Kadaster.

50 cent per m² vloeroppervlak

Juridisch gezien moet de club volgens een HARVO o.b.v. van de grondprijs, huur betalen. BenW van Utrecht heeft besloten voor het regelen van het eigendom een laag tarief toe te passen. Dit tarief, het Bestaande Opstallen Sport (BOS), is 50 cent per m² bruto vloeroppervlak per jaar. De huurovereenkomst voor de BOS geldt voor onbepaalde tijd.

SportUtrecht helpt de clubs

Het lagere tarief zal niet gelden voor nog te realiseren bebouwing. Daarvoor houdt Utrecht de actuele grondprijs aan. De gemeente Utrecht betaalt bij toepassing van het bijzondere tarief ook éénmalig de kadastrale en notariskosten.

In de loop van 2020 neemt de gemeente contact op met de clubs waarmee nog geen duidelijke afspraken zijn gemaakt. SportUtrecht zal de clubs helpen bij het maken van de afspraken.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.