Uitvoering sportakkoord al in 65 gemeenten gestart

Zo'n 95% van de gemeenten werkt al aan de opzet van een sportakkoord. En al 65 gemeenten zijn gestart met de uitvoering van zo'n sportakkoord.

In 339 van de 355 gemeenten (95%) wordt al gewerkt aan de opzet van een sportakkoord. En er zijn In Nederland al 65 gemeenten gestart met de uitvoering van zo’n sportakkoord.

 

Zo’n 274 gemeenten stellen al sportakkoorden op tussen sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, de gemeente en/of bedrijven. Zij doen dat o.l.v. een sportformateur.

Betrokkenheid sportbonden

Dit blijkt uit de rapportage over de voortgang van ‘Sport verenigt Nederland’ van het Mulier Instituut. In het Nationale Sportakkoord dat in 2018 is opgesteld, zijn de prioriteiten voor het sportbeleid voor de komende jaren vastgelegd. De sportbonden zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming ervan.

Direct aan de slag

Na ondertekening van het sportakkoord zijn veel gemeenten er al direct mee aan de slag gegaan. En veel gemeenten hebben de ‘bouw’ van een lokaal akkoord stevig aangepakt. De lokale clubs waren, en zijn, van groot belang bij het sluiten van deze lokale akkoorden.

Gemeenten kunnen clubs vragen om zich over hun wensen en ideeën uit te komen spreken. Clubs kunnen ook zelf het initiatief nemen door naar de gemeente te gaan en hun belangstelling kenbaar te maken. Als club krijg je dus de kans om direct mee te praten over de lokale sport in de gemeente.

Uitvoering sportakkoord

Al 65 gemeenten zijn gestart met de uitvoering van een sportakkoord. En het aantal gemeenten dat een aanvraag gaat indienen voor een uitvoeringsbudget, zal de komende jaren zeker nog toenemen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.