Ruimtelijke Sportnorm wordt alsmaar niet ingevoerd

sportnorm

In 2010 constateert de Sportraad Amsterdam dat het ruimtelijke beleid bij de ontwikkeling van IJburg faalde. Een harde sportnorm om voldoende ruimte voor sport te reserveren ontbraken namelijk.

 

Tijdens de financiële crisis leek de invoering van de sportnorm minder belangrijk. Maar de economie draait volop en met de plannen van de stad moet die norm snel worden ingevoerd.

Gebrek aan daadkracht

De Sportraad Amsterdam pleit al geruime tijd voor directe invoering van een dwingende ruimtelijke sportnorm. De onderstaande opsomming van feiten geeft een beeld van het gebrek aan daadkracht:

2016 (Q4)

 De Sportraad Amsterdam reageert op de Sportvisie 2025 van de gemeente. De raad adviseert een ruimtelijke sportnorm die eisen stelt aan de sportieve inrichting van de stad;
 D66, PvdA, SP en VVD dienen n.a.v. dit advies een amendement in. De wens is om een ruimtelijke sportnorm op te nemen in het strategiebesluit om ook in ontwikkelgebieden voldoende sport- en beweegruimte te borgen;
 Het amendement krijgt de steun van de volledige gemeenteraad. Het college zegt toe deze norm in de eerste helft van 2017 te zullen uitwerken en het resultaat voor te leggen aan de gemeenteraad;

2017

 De Sportraad stuurt een aanvullend advies aan de sportwethouder. Hierin worden ideeën over de uitwerking van de ruimtelijke sportnorm gedeeld;
 De ambtenaren voltooien het beleidsvoorstel voor deze norm. Het Amsterdamse gemiddelde voor buitensportruimte wordt hierin vastgesteld op 5 m² per woning. Voor IJburg is dat 9 m²;
 De Sportraad Amsterdam steunt het beleidsvoorstel en hamert erop om deze bindende sportnorm zo snel mogelijk in te voeren;
 Het voorstel stond geagendeerd voor vaststelling in het college, maar werd op het laatste moment van de agenda gehaald.

2018

 Het college stelt een ‘referentienorm vast voor maatschappelijke voorzieningen’ vast. Ook hierin worden de vierkante meters sport per woning benoemd. Maar tevens wordt gesteld dat de referentienorm er (slechts) aan bijdragen om de ruimtevraag inzichtelijk te maken;
 D66, GroenLinks, VVD, SP, CDA en PvdA tekenen tijdens het Sportdebat het Amsterdams Sportakkoord. Hierin afspreken zij af dat het nieuwe college de invoering van een sportnorm alsnog moet realiseren;
 In het coalitieakkoord staat dat ook sportvoorzieningen met de groei van de stad moeten meegroeien. De sportnorm dient daarbij als uitgangspunt;
 De Sportraad spreekt haar zorg uit over deze vrijblijvende formulering. Om het groeiende tekort aan sportieve voorzieningen een halt toe roepen, is invoering van een dwingende norm uiteindelijk vereist.

Nog steeds niet ingevoerd

De Sportraad Amsterdam constateert dat de dwingende ruimtelijke sportnorm, ondanks steun van alle partijen, nog altijd niet is ingevoerd.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant