Tynaarlo in gesprek met boze sportverenigingen

Sportwethouder Henk Berends (PvdA) van de Drentse gemeente Tynaarlo staat vooralsnog open voor een gesprek met de sportverenigingen in de gemeente. Deze zijn boos omdat Tynaarlo in de komende jaren de zaalhuur jaarlijks met zo’n 9% wil gaan verhogen.

Wethouder Henk Berends staat open voor creatieve oplossingen die de gemeente Tynaarlo zelf nog niet heeft bedacht om iets aan de zaalhuurverhoging te doen.Gemeenteraadsbesluit
Wethouder Berends geeft aan dat hij zich vooralsnog zal houden aan het gemeenteraadsbesluit over de bezuinigingen waarin de huurverhogingen zijn opgenomen. Berends zegt echter niet bij voorbaat ‘nee’ tegen de clubs die met hem in gesprek willen.

Opzeggen
Een groot aantal clubs vreest voor hun voortbestaan indien de tariefsverhoging wordt doorgevoerd. De verenigingen zijn er bang voor dat de leden hun lidmaatschap zullen opzeggen zodra de kostenstijging via de contributie aan hen wordt doorberekend.

Vergelijkbaar
Tynaarlo is voornemens de komende vier jaar circa 4,1 miljoen euro bezuinigen. De sport moet 350.000 euro aan deze bezuinigingsoperatie bijdragen en 50.000 euro zal moeten komen uit een grotere opbrengst van zaalverhuur. De huurstijging van 9% jaarlijks is volgens BenW van Tynaarlo acceptabel. De verhoging is vergelijkbaar met die in andere plattelandsgemeenten in Drenthe.

Effect
De sportverenigingen zetten vraagtekens bij de tariefsverhoging. Zaalhuur is voor de clubs al een grote kostenpost. Het gevolg van verhoging van de huur zal zijn dat de clubs minder uren zullen gaan afnemen waardoor het positieve effect van de verhoging wegvalt. Bovendien geven de sportverenigingen aan dat kostenverhoging haaks staat op het streven om mensen meer aan het sporten te krijgen en te houden.

Creatieve oplossingen
Berends verwacht niet dat het voor de vakantie al lukt om in gesprek te gaan. “De gemeenteraad buigt zich op 30 juni over de bezuinigingsplannen. Het zal dus na de vakantie worden maar we staan open voor goede en creatieve oplossingen die de gemeente Tynaarlo zelf nog niet heeft bedacht.”

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant