Toekomstvisie sportaccommodaties Nunspeet

De commissie Maatschappij en Middelen besprak deze week opnieuw de ‘Toekomstvisie sportaccommodaties’. Tot grote spijt van de VVD Nunspeet hebben een aantal partijen weer geen keuze gemaakt, na extra nadere financiële onderbouwing en afwegingen met andere beleidsterreinen.

Toekomstvisie sportaccommodaties NunspeetDe VVD in Nunspeet vindt dat sportverenigingen in de gemeente inmiddels lang genoeg hebben gewacht op een besluit over de toekomstvisie sportaccommodaties.

Scenario groen
Het college van B&W van Nunspeet is in de toekomstvisie sportaccommodaties voorstander van het scenario ‘groen’. Dit houdt in de de nieuwbouw van een sporthal en een zwembad. Dit gaat de VVD in deze economische tijden te ver. De partij opteert voor het gele scenario.

Scenario geel
Dit VVD scenario behelst renovatie van de sporthal en het zwembad ‘de Brake‘. Renovatie van de Wiltsangh met nieuwbouw van kleedkamers, de aanleg van een kunstgrasveld op de Wiltsangh en voor de Voetbalvereniging in Vierhouten. Dit is het minimale dat in de ogen van de VVD via de toekomstvisie sportaccommodaties gerealiseerd zou moeten kunnen worden.

Laag pitje
Het SGP, Christenunie en CDA Nunspeet konden opnieuw geen keuze maken en blijven zich volgens de VVD “verschuilen achter eventuele financiële consequenties en zijn bang om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen kleur te bekennen.” Daarom staat de gehele toekomstvisie sportaccommodaties op een laag pitje.

Doorpakken
“Er zijn veel kosten gemaakt (ambtelijke uren en inhuur van externe partijen) om deze visie te realiseren. Het is dan jammer te constateren dat bovengenoemde partijen het niet aandurven om door te pakken. De VVD roept het college op zo snel mogelijk met een plan van aanpak te komen om de revitalisering op kort termijn mogelijk te maken. De sportverenigingen hebben al lang genoeg gewacht.”

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant