Tilburg moet inzet MCK beter stroomlijnen

Vanaf eind 2011 stimuleert Tilburg haar sportverenigingen om via het Maatschappelijk Convenant Kernsporten maatschappelijke projecten te organiseren. Via dit MCK konden ‘kernsportverenigingen’ aanspraak maken op subsidie (pdf) en ondersteuning t.b.v. maatschappelijke activiteiten.

Tilburg moet inzet MCK beter stroomlijnenVijf uit negen
Het Mulier Instituut heeft de regeling in opdracht van de gemeente Tilburg geëvalueerd (pdf). Uit documentenanalyse en interviews kwam naar voren dat ten tijde van het onderzoek bij vijf van de negen kernsporten projecten waren goedgekeurd en (deels) uitgevoerd. Het merendeel van deze projecten zoals Scoren voor gezondheid, Playing for Success, Op de stip en de Tilburg Streetleague, vonden plaats onder de regie van betaald voetbalorganisatie Willem II.

Jeugd
Na aanvragen vanuit de voetbal- en volleybalhoek volgden in 2013 judo/taekwondo, hockey, wielrennen en atletiek. Bijna alle projecten richtten zich op de jeugd, speelden in op gedrag jegens anderen, leefstijl en voeding en hadden een relatief korte looptijd. Medio 2013 waren circa 2.000 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar en stagiaires van ROC’s, MBO en HBO-opleidingen op enigerlei wijze betrokken bij deze maatschappelijke activiteiten.

Zeker interesse
Opvallend is dat bij twee kernsporten (roeien en ijshockey) in het kader van het MCK geen projecten zijn gerealiseerd. Bij de andere sporten dan voetbal zijn de projectaanvragen pas in het derde jaar goed op gang gekomen. De ondersteuning van de coördinator MCK en de Brede School Tilburg heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Het is gebleken dat sportverenigingen zeker interesse hebben om hun maatschappelijk waarde te tonen maar dat het runnen van de sportvereniging doorgaans zoveel energie en tijd vergt dat andere activiteiten gemakkelijk in het gedrang komen.

Beter stroomlijnen
Naast de evaluatie van de Tilburgse projecten is onder vier vergelijkbare gemeenten geïnventariseerd hoe daar invulling wordt gegeven aan het entameren van maatschappelijke projecten. De conclusie is dat de inzet voor maatschappelijke projecten in Tilburg groeit maar dat de organisatie en samenhang van de activiteiten beter kunnen worden gestroomlijnd.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.