Tholen overweegt deelname Jeugdsportfonds Zeeland

De gemeente Tholen sluit zich op termijn wellicht aan bij het Jeugdsportfonds Zeeland. Dat antwoordt het college op vragen van de ChristenUnie. Burgemeester en wethouders houden vooralsnog aan de bestaande regeling vast, maar erkennen dat het Jeugdsportfonds meer mogelijkheden biedt.

Declaratiefonds
Ouders die het lidmaatschap van een sportvereniging voor hun kinderen niet meer kunnen betalen, kunnen in Tholen nu nog een beroep doen op het gemeentelijke declaratiefonds.

“Via dit fonds kunnen uitsluitend sportabonnementen worden vergoed. Bij deelname aan het Jeugdsportfonds komen ook sportattributen in aanmerking voor een vergoeding”, aldus en woordvoerder van het College.

Jeugdsportfonds
Het College wijst erop dat het gemeentelijke minimabeleid later dit jaar wordt geactualiseerd, een goed moment om te besluiten al dan niet deel te gaan nemen aan het Jeugdsportfonds Zeeland. Het fonds keerde in 2012 al meer dan 200.000 euro uit aan de Zeeuwse sportverenigingen waardoor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen toch konden sporten.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant