Tennisvereniging SLTC staat het water aan de lippen

De noodlijdende Tennisvereniging SLTC en de gemeente Sliedrecht blijken al geruime tijd in gesprek te zijn over het teruglopende ledenaantal en de deplorabele situatie van de meer dan 100 jaar oude tennisvereniging.

Tennisvereniging SLTC staat door het teruggelopen ledental het water aan de lippenNoodlijdend
De Sliedrechtse Tennisvereniging SLTC kampt met financiële problemen. Door stijgende kosten en dalende inkomsten staat het water de tennisvereniging aan de lippen. “Door de problemen is SLTC langzamerhand een noodlijdende tennisvereniging geworden”, stelt het bestuur in een noodkreet aan het gemeentebestuur van Sliedrecht.

Dalend ledental
Het verenigingsbestuur heeft het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad schriftelijk uiteengezet waar de schoen wringt. De exploitatie-opbrengst van Tennisvereniging SLTC staat onder druk vanwege veranderde vrijetijdsbesteding en concurrentie van andere vormen van sportieve recreatie. Dit heeft geleid tot een dalend ledenaantal, van 400 leden in 2008 tot nog slechts 200 aan het begin van 2014.

Subsidie
“Bij de verzelfstandiging van de tennisvereniging in 1992 is een commerciële erfpachtcanon bepaald. Dit is een periodieke gemeentelijke heffing op grond die in erfpacht is uitgegeven. De heffingskosten zijn de afgelopen 21 jaar fors opgelopen terwijl de vereniging geen subsidie krijgt”, aldus het bestuur. Andere sportverenigingen blijken wel te worden geholpen met subsidie en lagere erfpachtlasten. Het verenigingsbestuur vindt het verzoek gerechtvaardigd om ook in aanmerking te komen voor subsidie zodat de banen kunnen worden gerenoveerd.

Focus op de jeugd
De vereniging heeft een ‘businessplan’ opgesteld waarin meer dan nu het geval is, de focus ligt op ‘de jeugd’ en op investeringen voor deze doelgroep in oefenfaciliteiten en jeugdtrainer(s). Tevens wordt Sliedrecht gevraagd om éénmalig te investeren in het wegwerken van achterstallig onderhoud en baanrenovatie. Inkrimping van het aantal tennisbanen is denkbaar zodat de nadruk kan worden gelegd op de investering die de vereniging wil doen in de jeugd. Tevens wordt Sliedrecht verzocht om verlaging van de erfpachtcanon.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant