TBS sportaccommodaties en de Belastingdienst

De btw over de kosten voor de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties – tbs – is niet aftrekbaar als deze terbeschikkingstelling gratis is. Dit is uitsluitend anders als de gratis tbs samen met betaalde tbs moet worden beschouwd als één enkele economische activiteit.

De btw over de kosten voor de terbeschikkingstelling (tbs) van sportaccommodaties is niet aftrekbaar als de tbs gratis is. Samenvallende tbs
De gemeente Barneveld die dertien sportaccommodaties bezat en ter beschikking stelde, heeft getracht aannemelijk te maken dat deze gratis terbeschikkingstelling samenviel met de betaalde tbs. Deze gemeente stelde de accommodaties tegen een vergoeding ter beschikking aan scholen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast was sprake van een kosteloze tbs aan scholen in het primair onderwijs.

Wettelijke verplichting
De Belastingdienst stond uitsluitend btw-aftrek toe voor zover de btw betrekking had op de terbeschikkingstelling tegen vergoeding. De gemeente stelde dat beide vormen van tbs samen waren aan te merken als één economische activiteit. Rechtbank Gelderland verwierp dit standpunt. De gemeente had de wettelijke verplichting om sportaccommodaties ter beschikking te stellen aan scholen voor primair onderwijs.

Uit de onderwijsbegroting
De gemeente berekende de kosten van deze activiteiten niet door aan haar afnemers maar haalde de vergoeding uit de onderwijsbegroting. De rechtbank concludeerde daaruit dat de gratis terbeschikkingstelling los stond van de betaalde terbeschikkingstelling. Voor de gratis terbeschikkingstelling bestond geen recht op aftrek van voorbelasting.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant