Tarieven buitensportaccommodaties Amsterdam

Op 19 april jl. heeft het college van BenW van Amsterdam een voorlopig besluit genomen over de vaststelling van de nieuwe tarieven voor de buitensportaccommodaties in Amsterdam. Dit besluit wordt nu vrijgegeven voor een consultatieronde langs de Amsterdamse buitensportverenigingen.

De bestuursleden van de buitensportverenigingen worden uitgenodigd om hun visie op het tarievenbeleid te geven tijdens een informatie- en consultatiebijeenkomst op 10 mei as. in de Sporthallen Zuid.

Procedure

Aan het eind van mei 2016 wordt het besluit, samen met een verslag van de consultatieronde en eventuele aanpassingsvoorstellen, voorgelegd aan het College van BenW. Het College zal vervolgens besluiten om e.e.a. voor te leggen aan de Amsterdamse gemeenteraad die in juni het definitieve besluit zal nemen. De gemeente heeft de Sportraad Amsterdam gevraagd om te adviseren over het voornemen om de tarieven te harmoniseren.

Waarom nieuwe tarieven?

Op dit moment hebben stadsdelen verschillende tarieven voor het gebruik van hun buitensportaccommodaties. Ook bestaan er verschillen in wat een vereniging voor dit tarief mag verwachten, zoals buitenverlichting of de mate van onderhoud. Omdat we één gemeente zijn wil Amsterdam ook dat alle verenigingen te maken krijgen met dezelfde prijzen en regels voor gemeentelijke buitenaccommodaties.

Een vereniging betaalt naar rato van het gebruik

Het nieuwe beleid houdt in dat per 1 september 2017 (het sportseizoen 2017/2018) de tarieven voor het gebruik van de buitensportaccommodaties in Amsterdam gaan veranderen. Vanaf die datum zal het gebruikstarief op alle buitensportparken in de stad op dezelfde wijze worden bepaald. Het uitgangspunt van deze manier van vaststellen is dat een vereniging betaalt naar rato van het daadwerkelijk gebruik.

Meer informatie over nieuwe tarieven

Gedetailleerde informatie over deze nieuwe vaststellingsmethode kunnen verenigingsbestuurders vinden in de gemeentelijke Notitie Buitensporttarieven. Belangstellenden kunnen voor de grote lijnen, de uitgangspunten en meer praktische informatie de folder Buitensporttarieven voor sportverenigingen bekijken.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant