Tariefverhoging sportclubs Groningen opgeschort

Sportwethouder Paul de Rook van Groningen maakte woensdagavond in de gemeenteraad bekend dat de tariefverhoging voor sportverenigingen niet door gaat. De sportclubs hebben hem op ‘juridische problemen’ gewezen en daarom zullen de tarieven in elk geval tot augustus 2015 niet stijgen.

De tariefverhoging voor sportclubs in de stad Groningen wordt in elk geval tot augustus 2015 opgeschortOpstand
Het college van B&W van de stad was van plan de amateurclubs een huurverhoging van elf procent op te leggen, omdat het subsidiebudget volgend jaar met 230.000 euro wordt overschreden. De amateurvoetbalverenigingen in de stad en 23 andere sportverenigingen kwamen daar samen fel tegen in opstand.

Kostenpost
De clubs gaven aan door de tariefverhoging in de problemen te komen omdat de begroting voor 2015 al is vastgesteld. Dat zou een extra kostenpost opleveren die voor sommige clubs tot duizenden euro’s zou oplopen. Ook wezen de sportverenigingen erop dat ze in de toekomst de contributie moeten verhogen om de extra kosten op te vangen waardoor het clublidmaatschap voor velen onbetaalbaar zou worden.

Verrassing
Emmy in ’t Veld van zwemvereniging Trivia is vooralsnog tevreden met het besluit. Zij hoorde vlak voor de vergadering dat de wethouder ‘een verrassing’ had. Tijdens de vergadering bleek dat de tariefverhoging niet doorgaat en dat er een nieuw voorstel komt om het tekort op te lossen. Het is haar overigens niet duidelijk wat precies de ‘juridische problemen’ zijn waardoor de tariefverhoging niet doorgaat. Wethouder De Rook benadrukte echter dat hij niet eerder over bepaalde informatie beschikte.

Verbolgen
Een aantal fractieleden, waaronder Wieke Paulusma van D66, toonde zich verbolgen over de gang van zaken. Paulusma wil weten hoe het kan dat anderen de gemeente moeten wijzen op zaken die niet kloppen. Inge Jongman van de ChristenUnie vindt het jammer dat sportverenigingen steeds vaker voor onaangename verrassingen komen te staan. Volgens de VVD fractie is het echter “beter ten halve te keren dan ten hele te dwalen”. Wethouder De Rook gaf aan de verhoudingen met de sportsector te zullen herstellen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant