Subsidieregels sportclubs in Roermond vernieuwd

De subsidieregels voor de sportclubs in Roermond zijn per 1 februari 2018 vernieuwd

Voor sportclubs in Roermond zullen met ingang van 1 februari as. nieuwe subsidieregels gaan gelden. Deze regels worden ingevoerd voor clubs die voor incidentele subsidies in aanmerking willen komen.

 

De clubs kunnen subsidie aanvragen voor deskundigheidsbevordering van kaderleden (trainers, bestuursleden), sportstimulering en de organisatie van een kampioenschap.

Deskundigheid

Voor dit onderwerp zal de gemeente Roermond nu subsidie gaan verstrekken voor cursussen tot niveau 3. Dit niveau komt overeen met de richtlijnen zoals worden aangehouden door NOC*NSF en de sportbonden.

De KNVB heeft de gemeente Roermond verzekerd dat met dit niveau het grootste deel van de kaderleden bij voetbalclubs kwalitatief voldoende is opgeleid.

Sportstimulering

M.b.t. sportstimulering kunnen clubs subsidie aanvragen voor acties om leden te werven. Deze acties moeten nadrukkelijk gericht worden op de doelgroepen 12 tot 18 jarigen, senioren en mensen met een beperking.

Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen, gelden voor de clubs twee voorwaarden. Er moet ten eerste sprake zijn van een samenwerking met minstens één partner. En een club moet bovendien bereid zijn om een presentatie te houden tijdens het sportcafé.

Kampioenschap

Tot slot kunnen clubs subsidie aanvragen als zij een door een sportbond erkende voorronde of finale van een kampioenschap willen organiseren. En dan moet het ook om een wedstrijd op provinciaal of op nationaal niveau gaan.

Aan de nieuwe subsidieregels zijn maximum bedragen verbonden. Clubs kunnen subsidie aanvragen voor maximaal 40% van de kosten. De gemeente Roermond gaat er namelijk vanuit dat een bond en/of provincie ook een bijdrage kan doen.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant