Subsidie mogelijkheden voor sportclubs in Breda

Ook in 2016 blijven subsidiemogelijkheden voor sport in Breda bestaan. Het college heeft Specifieke nadere regels sportsubsidies 2016 vastgesteld. Met de in gebruik name van de nadere regels komen de regels uit 2012 te vervallen. Clubs en andere sportaanbieders kunnen op basis van deze regeling subsidie aanvragen.

Deze subsidie is bedoeld voor breedtesport- en topsportevenementen, duurzame accommodatie-investeringen en investeringen om sportmogelijkheden voor mensen met een beperking te verbeteren.

Energiebesparing

De subsidiemogelijkheid voor investeringen in duurzaamheid sluit aan op de mogelijkheid voor verenigingen en sportstichtingen om subsidie aan te vragen bij het Rijk (RVO) voor maatregelen die zijn gericht op energiebesparing en verduurzaming van de eigen accommodatie. Dat kan op basis van de Subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’. De subsidiegelden zijn afkomstig uit het budget van het ministerie van VWS.

Voormalige ecotaks

Deze regeling vervangt de mogelijkheid voor verenigingen om de belasting op hun energierekening – de voormalige ecotaks – terug te vragen. Ook organisatoren van topsportevenementen kunnen onder voorwaarden subsidie ontvangen. Rijkssubsidie is bijvoorbeeld beschikbaar voor isolatie, ventilatie en verwarming, zonnepanelen en LED-verlichting. Arbeids- en energieadvieskosten komen niet voor subsidie in aanmerking.

Paul de Beer, D66 wethouder financiën, duurzaamheid en sport: “In aansluiting op de landelijke subsidieregeling biedt Breda haar verenigingen de mogelijkheid om ook subsidie aan te vragen voor de advies- en arbeidskosten die te maken hebben met energiebesparing en verduurzaming. De gemeente hoopt dat verenigingen daardoor worden gestimuleerd om hiermee aan de slag gaan.”

Zonnepanelen

Een aantal sportverenigingen heeft in de periode 2013 – 2015 al gebruik gemaakt van de lokale subsidiemogelijkheden voor verduurzaming. Zo zijn er met subsidie van de gemeente Breda zonnepanelen aangebracht op het dak van jeu-de-boulesvereniging Va-Tout en werd LED-verlichting gerealiseerd op de sportparken Blauwe Kei (vv Baronie), Kwakkelhutstraat (TVC Breda) en aan De Heerbaan (BHV Push).

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.