Steun sportsector Amsterdam 5,3 miljoen euro

Amsterdam trekt 5,3 miljoen euro uit voor steun aan de sportsector in de coronacrisis en scheldt ook de huren voor sportvoorzieningen kwijt.

Amsterdam trekt 5,3 miljoen euro uit voor steun aan de sportsector in de coronacrisis. De gemeente scheldt ook de huren voor gemeentelijke sportvoorzieningen voor drie maanden kwijt.

 

Sportclubs en -aanbieders hoeven over maart, april en mei geen huur (terug) te betalen. Dat maakt het hen gemakkelijker om hun activiteiten weer te starten.

Steun sportsector Amsterdam

Door de coronacrisis zijn sportaanbieders in zwaar weer terecht gekomen. Maar Amsterdam wil graag dat het huidige sportaanbod in tact blijft. De kwijtschelding van de huur voor drie maanden draagt daaraan bij.

Huurders van gemeentelijke panden zoals sporthallen, -zalen, -velden en zwembaden komen in aanmerking voor kwijtschelding van de huur. Vastgoed gerelateerde huurders zoals een fysiotherapiepraktijk of horeca in een sportaccommodatie niet.

De hulp van de gemeente komt bovenop het geld dat het Rijk beschikbaar stelt. Het bedrag van 5,3 miljoen euro voor steun aan de sportsector in Amsterdam komt dus uit de ‘Noodkas corona’.

Hulp in twee fases

– Op zeer korte termijn biedt de gemeente hulp aan cruciale organisaties voor het Amsterdamse sportaanbod. Hiervoor is maximaal 2 miljoen beschikbaar.
– In het najaar is meer bekend over de schade voor clubs en aanbieders. Zij kunnen dan onder voorwaarden een aanvraag voor financiële steun indienen.

Inventarisatie schade

Amsterdam helpt sportverenigingen en -aanbieders al vanaf het begin van de coronacrisis. De stad schortte de inning van de huur op en stelde de tariefsverhoging uit. Ook heeft de gemeente een informatiepagina voor corona en sport en een callcenter voor sport opgezet.

De stad brengt via een vragenlijst voor sportclubs en -aanbieders de schade van de corona-uitbraak in kaart. Uit de respons bleek dat aanbieders vooral bang zijn dat zij de huur voor gemeentelijke sportvoorzieningen niet kunnen opbrengen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.