Staatssteun sport straks vrijgesteld van melding?

De Europese Commissie breidt het aantal steuncategorieën uit waarvoor decentrale overheden slechts een kennisgeving hoeven te doen. Op 24 juli startte een consultatieronde over de herziening van de Algemene Groepsvrijstellingverordening in het kader van de modernisering van regels voor staatssteun.

Staatssteun voor sport straks vrijgesteld van melding?Is staatssteun voor Sport en multifunctionele infrastructuur binnenkort vrijgesteld van melding voor decentrale overheden?

Groepsvrijstelling
Decentrale overheden hadden tot 10 september de mogelijkheid om hun mening te geven over het gebruik van de algemene groepsvrijstelling (AGVV). In het voorstel werkt de Commissie de nieuwe categorieën uit die in de Machtigingsverordening zijn opgenomen, zo bericht Europa Decentraal.

Categorieën
Het voorstel is om de volgende categorieën aan de AGVV toe te voegen:
– Sport en multifunctionele infrastructuur
– Het herstellen van schade veroorzaakt door natuurrampen
– Sociale steun voor het vervoer van inwoners van afgelegen regio’s
– Bepaalde breedband infrastructuur
– Innovatie
– Cultuur en bescherming van cultureel erfgoed

In een later stadium worden mogelijk meer categorieën toegevoegd.

Staatssteun en AGVV
Staatssteun die de mededinging op de interne markt verstoort is in principe verboden en moet aangemeld worden bij de Commissie. Deze beoordeelt vervolgens de verenigbaarheid van deze steun met de interne markt. Er zijn echter vrijstellingen op deze aanmeldingsplicht, waaronder de zogenaamde AGVV.

Het doel van de AGVV is voor bepaalde sectoren de staatssteunregels te verlichten om doelstellingen van algemeen belang makkelijker te kunnen behalen. Steun die onder de AGVV valt hoeft niet ter goedkeuring bij de Commissie te worden aangemeld. De eenvoudigere kennisgevingsprocedure volstaat dan.

Modernisering staatssteunregels
Sinds mei 2012 herziet de Commissie de staatssteunregels die beter moeten gaan aansluiten bij de EU2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. De staatssteunregels moeten vereenvoudigd en effectiever worden en meer gericht zijn op die zaken die de grootste invloed hebben op de interne markt.

Nieuwe criteria
De consultatieronde van de Commissie is voltooid. De bijdrages en andere categorieën worden eventueel toegevoegd. In een volgende consultatie eind 2013 worden de criteria voor de nieuwe categorieën opgesteld.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten