Gemeente Duiven ontwikkelt gezamenlijke sportvisie

Welke mogelijkheden heeft de gemeente Duiven om verbindingen tot stand te brengen tussen sport, spelen en bewegen en andere sociale domeinen. Inwoners en sportverenigingen in de gemeente kunnen in de komende tijd op meerdere manieren bijdragen aan de vorming van deze visie.

Inwoners en sportverenigingen in de gemeente Duiven kunnen in de komende tijd bijdragen aan de vorming van een visie op sport en bewegen in de gemeente.Een nieuwe visie?
De gemeente Duiven vindt de ontwikkeling van een nieuwe en breed gedragen visie noodzakelijk om antwoorden te krijgen op de vraag hoe sport, spelen en bewegen kan bijdragen aan het verstevigen van de sociale samenhang en gezondheidsontwikkeling in de gemeente.

Maatschappelijke uitdaging
De visie moet ook boven water krijgen welke verbindingen tot stand kunnen worden gebracht tussen sport, zorg en participatie omdat de transformatie in het sociaal domein vraagt om actieve en meer zelfredzame burgers. Sport, bewegen en spelen kunnen in Duiven een belangrijke bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke uitdagingen waar de gemeente voor staat.

Onderzoek
De gemeente Duiven wil de visie samen met betrokkenen uit de lokale sport, spel- en gezondheidswereld ontwikkelen. In eerste instantie worden er gesprekken gevoerd met een aantal vertegenwoordigers uit deze doelgroepen. Tegelijkertijd start een online onderzoek waar alle inwoners van Duiven aan kunnen deelnemen, met vragen over het eigen sport- en beweeggedrag en het aanbod van sport, bewegen en spelen in Duiven.

Concept visie
Naast de enquête wordt er een bijeenkomst gehouden die toegankelijk wordt voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema of nog iets kwijt wil naar aanleiding van het onderzoek. Met de resultaten van de gesprekken, de enquête en de bijeenkomst wordt de visie in concept opgesteld. Als dit klaar is wordt deze aan de doelgroepen voorgelegd. Nadat het gemeentebestuur daarvoor haar goedkeuring heeft gegeven, zullen er op basis van de visie uitvoeringsprogramma’s ontwikkeld gaan worden.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.