Sportsubsidies gemeente Oldebroek zijn herverdeeld

De sportverenigingen in de gemeente Oldebroek hebben het college van B&W geadviseerd over de herverdeling van de sportsubsidies. Het advies is voorbereid door vertegenwoordigers van de binnen- en buitensportverenigingen. Het college stemde op 23 september jl. in met dit advies.

De sportsubsidies van de gemeente Oldebroek worden herverdeeldVerlaging sportsubsidies
De gemeenteraad besloot al in 2012 tijdens de kerntakendiscussie om het subsidiebudget voor de sportverenigingen per 1 januari 2015 te verlagen tot 134.000 euro. De raad wenste wel een breed gedragen voorstel voor herverdeling van het subsidiebudget inclusief het overnemen van taken van de combinatiefunctionarissen.

Opdracht
Het college van B&W heeft vervolgens aan de sportverenigingen gevraagd om deze opdracht uit te werken, met een ondersteunende rol van de gemeente. Deze werkwijze past bij de aanpak van de gemeente Oldebroek waarin de samenleving meer aan het roer staat en de burgers met elkaar een breed gedragen oplossing realiseren.

Klankbordgroep
Uit twintig betrokken verenigingen uit de gemeente Oldebroek, is een klankbordgroep samengesteld die de nieuwe subsidiecriteria, de taakstelling voor de combinatiefuncties en de herverdelingsopties moest vormgeven. Op 17 juli 2014 legde de klankbordgroep het resultaat voor aan de gezamenlijke sportverenigingen die zich in het resultaat konden vinden.

Criteria sportsubsidies
Jacko van den Bosch, lid klankbordgroep: “Hoewel het subsidiebudget met maar liefst 42% is verlaagd, hebben wij geprobeerd om het beschikbare bedrag zo rechtvaardig mogelijk te verdelen. We zijn er trots op dat wij er als gezamenlijke sportverenigingen in geslaagd zijn om het college van B&W een breed gedragen voorstel aan te bieden. De nieuwe criteria bieden sportverenigingen heldere subsidiecriteria.”

Waardering
B&W heeft waardering voor de uitwerking door de klankbordgroep en het advies namens de gezamenlijke sportverenigingen. Wethouder Liesbeth Vos: “De sportverenigingen zijn positief omgegaan met de vaststelling van de sportsubsidies. Het college vindt dit een mooi voorbeeld van hoe de gemeente en de samenleving kunnen samenwerken.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant