Apeldoorn laat sportsubsidiebudgetten ongebruikt

Apeldoorn heeft sinds 2012 gemiddeld 13% bezuinigd op het budget voor sport- en sportinfrastructuur. De gemeentelijke rekenkamercommissie stelt echter vast dat de sportverenigingen deze bezuinigingen goed hebben gepareerd en er nauwelijks sportvoorzieningen zijn verdwenen.

De bezuinigingen veroorzaakten geen ledendaling maar de rekenkamercommissie zegt niet de gevolgen ervan voor de financiële reserves van de sportclubs te kunnen overzien.

Minder reserves, meer vrijwilligers

“Veel verenigingen hebben moeten knokken om hun bedrijfsvoering aan te passen. Er is fors ingeteerd op de reserves en er is een groter beroep gedaan doen op vrijwilligers”, aldus de rekenkamercommissie. “Daarnaast hebben sportverenigingen te maken gekregen met een gewijzigd consumentengedrag.”

Minder kosten, meer inkomsten

De subsidie voor sportverenigingen (een bedrag per jeugdlid) werd in 2012 geschrapt en de gemeenteraad besloot om fors te korten. Hierop zijn sportverenigingen via verhoging van contributies, entreeprijzen en het aantrekken van extra bezoekers, meer inkomsten gaan genereren. De clubs in Apeldoorn zijn tevens kosten gaan besparen via verlaging van personeelslasten, beperking van de openstelling van de accommodatie en minder huurkosten.

Zware wissel door vier jaar bezuinigen

Het effect van de bezuinigingen van de afgelopen vier jaren op de verenigingen is echter aanzienlijk. De versoberingen, het meer vraaggericht werken en meer inspelen op maatschappelijke trends, hebben een zware wissel getrokken op zowel de financiële slagkracht als de personele werkbelasting van bestuursleden en vrijwilligers. De financiële rek is er daardoor bij veel sportclubs inmiddels uit.

Advies aan de gemeenteraad van Apeldoorn

De rekenkamercommissie adviseert de Apeldoornse gemeenteraad:

  • de gemeente moet onderzoeken of zij resterende subsidiebudgetten beter kunnen inzetten omdat in de sportsector nu middelen ongebruikt blijven;
  • de gemeente Apeldoorn moet zorgen voor een consistent beleid met een duidelijke visie op toekomstig accommodatiegebruik;
  • sportverenigingen kunnen op wijkniveau meer betekenen voor de samenleving en ruimte bieden aan mensen die zich maatschappelijk verdienstelijk willen maken

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant