Sportraad Pijnacker-Nootdorp botst met college

De Sportraad Pijnacker-Nootdorp concludeert dat het weer niet is gelukt om een volledige sportnota samen te stellen

De Sportraad Pijnacker-Nootdorp heeft, tot ongenoegen van het college van BenW, de sportnota afgekeurd. De raad vindt dat de noodzakelijke investeringsplannen in de nota ontbreken.

 

De Sportraad Pijnacker-Nootdorp concludeert dat “het ook nu weer niet is gelukt om een volledige gemeentelijke sportnota op te stellen.”

Nota zonder ambitie

“De conceptnota Sport en Bewegen Pijnacker-Nootdorp 2017-2020 is helaas een nota zonder ambitie. De noodzakelijke investeringen in sport ontbreken en de Sportraad kan er daarom niet mee instemmen.”

Geen waarborgen voor continuïteit

De Sportraad dringt al twee jaar aan op investeringen in een meer toekomstbestendige en vitale sportgemeente. “De continuïteit van de clubs moet ook worden gewaarborgd door in sport te investeren. En dat zien wij niet terug in deze sportnota.”

“Deze versie van de nota is weer niet genoeg concreet en bevat vrijwel geen belangrijke speerpunten”, zo stelt de Sportraad. “De voorstellen die wij hebben gedaan worden ook steeds niet of nauwelijks overgenomen.”

BenW is ontstemd

BenW is ‘ontstemd’ over de reactie op de conceptnota. “Tot de reactie van de Sportraad Pijnacker-Nootdorp ging het college uit van overeenstemming over de inhoud. Die is uitgesproken op 28 augustus jl. in de projectgroep en in het bestuurlijk overleg met het college op 1 september jl.”

Visieloos en ambitieloos

“Er is fors geïnvesteerd om tot een bevredigend resultaat te komen. Dan geeft het geen pas om het resultaat als visieloos en ambitieloos te typeren. Het draagt ook niet bij aan een optimale samenwerking tussen de sportraad en het gemeentebestuur. Het is bovendien bijzonder dat de sportraad ervoor kiest om het college niet langer als gesprekspartner te beschouwen.”

Impasse doorbreken

“Wij doen een dringend beroep op de Sportraad Pijnacker-Nootdorp om samen met de gemeente de impasse te doorbreken. In het belang van de goede verhoudingen, nodigen wij het bestuur van de sportraad uit voor overleg met het college.”

 

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant