Sportraad Olst-Wijhe houdt op te bestaan

De Sportraad Olst-Wijhe heeft zich vanaf 1 januari 2009 tot 1 april 2014 ingezet voor de sport in de gemeente Olst-Wijhe. Na vijf jaar actief te zijn geweest, heeft het bestuur van de Sportraad besloten de activiteiten te staken. Er lijkt weinig behoefte meer aan de diensten van de raad.

De Sportraad Olst-Wijhe houdt na vijf jaar op te bestaan omdat geen behoefte meer is aan haar dienstverleningOptimalisatie van het sportbeleid
Vanaf 1 januari 2009 heeft de Sportraad zich ingezet om sport en bewegen te bevorderen en de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren. Op deze manier heeft de Sportraad Olst-Wijhe bijgedragen aan het optimaliseren van het gemeentelijke sportbeleid. De raad trad op als klankbord voor de gemeente en als belangenbehartiger voor het onderwijs en georganiseerde- en niet-georganiseerde verenigingen.

Bevorderen sportparticipatie
Voormalig voorzitter van de Sportraad Olst-Wijhe, Ton Van Vught, is van mening “dat de Sportraad de afgelopen jaren een bijdrage heeft kunnen leveren aan het bevorderen van de sportparticipatie binnen de gemeente. De Sportraad is o.a. actief betrokken geweest bij het adviseren over de toepassing van kunstgras, de herziening van de subsidies aan de sportverenigingen, het beheer van de sportvelden en de toekomst van het project Buurt Onderwijs en Sport (BOS).”

Professionalisering sportbesturen
Van Vught geeft aan dat de behoeften van de verenigingen aan ondersteuning vanuit de raad zijn verminderd en dat om die reden de activiteiten worden gestaakt. Door professionalisering binnen de besturen van de sportverenigingen weten deze steeds beter zelf hun weg te vinden naar de gemeente, provincies en de sportbonden. Het laatste jaar werd steeds minder samengewerkt tussen de Sportraad, het onderwijs en de sportverenigingen.

We stoppen ermee
Bij de oprichting in 2009 waren er in de Sportraad zeven bestuursleden actief. Per 1 januari 2014 waren dat er nog maar twee. Ondanks actieve werving, onder andere bij sportverenigingen, is het niet gelukt om dit aantal aan te vullen. De Stichting Sportraad Olst-Wijhe geeft aan dat er op dit moment kennelijk weinig behoefte meer is aan een Sportraad. Daarom werd de stichting per 1 april 2014 ontbonden door opheffing.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.