Sportraad Apeldoorn (VSA) wil zichzelf opheffen

Uit een stuk dat is opgesteld door de fracties van Leefbaar Apeldoorn, CDA en VVD blijkt dat de Sportraad Apeldoorn voornemens is om zichzelf op te heffen vanwege ‘onoverkomelijke obstakels’ tijdens de besprekingen over het samengaan met het Verenigingsburo van de welzijnsstichting Wisselwerk.

Sportraad Apeldoorn (VSA) is voornemens zichzelf op te heffenBelangenbehartiging
De Vereniging Sportraad Apeldoorn is een overkoepelend orgaan van in de gemeente Apeldoorn gevestigde sportverenigingen. De Sportraad Apeldoorn behartigt al vijftig jaar de belangen van de inmiddels 115 sportverenigingen. Via de gebiedsmanagers kunnen sportverenigingen advies krijgen met betrekking tot hun verenigingsaccommodatie.

Fuseren
In de voorjaarsnota 2011 geeft de gemeente aan dat belangenorganisaties zoals de Sportraad niet langer door de gemeente worden gesubsidieerd. De Sportraad levert echter als koepelorganisatie voor de sport een bijdrage aan ondersteuning en professionalisering van verenigingen. Apeldoorn wil het Verenigingsburo en de Sportraad laten fuseren.

Bezorgd
De drie gemeenteraadsfracties zijn bezorgd over dit voornemen van de Sportraad Apeldoorn omdat naar hun zeggen “niet helder wordt op welke manier het college van Burgemeester en Wethouders invulling geeft aan het begrip van een overheid die mee veert met de initiatieven van anderen, luistert en waar nodig en mogelijk ook helpt om de burgerkracht in Apeldoorn invulling te geven”, aldus de fracties.

Impasse
De drie fracties zijn al vroeg in 2013 door de Sportraad Apeldoorn over deze impasse geïnformeerd. Onduidelijk is op welke wijze het college van B&W met bestuurders van de betrokken partijen afzonderlijk heeft gesproken om uit de impasse te geraken. Aan Arnoud van der Steen, communicatieadviseur van de gemeente Apeldoorn, werd telefonisch om opheldering gevraagd over de huidige stand van zaken maar enige reactie van de gemeente is uitgebleven.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten