Sportpleinbreda.nl moet Bredanaars bewegen

Op 16 oktober is Sportpleinbreda.nl de lucht in gegaan. Sportwethouder Bernie van den Berg van Breda heeft met de leerlingen van de Liniedoorn, deze sportwebsite in gebruik genomen. En deze ingebruikname was meteen ook het startsein van een sportief buitenschools programma.

Sportpleinbreda.nl van de Gemeente BredaSportpleinbreda.nl biedt inwoners van Breda de mogelijkheid om een sport(activiteit) of accommodatie per buurt, wijk of dorp te zoeken.

Welkom
“Iedereen is van harte digitaal welkom op Sportpleinbreda.nl want bewegen en sporten is leuk, gezond en iedereen kan meedoen, ook de minder valide inwoners van de stad”, stelt sportwethouder Van den Berg. “Juist activiteiten in de eigen buurt, via de website gevonden, verbinden jeugd en sport.”

Ideeën en activiteiten delen
“Sportpleinbreda.nl is een prachtig hulpmiddel om alle informatie over bewegen en sporten in Breda bij elkaar te vinden. Speciaal de vele sportaanbieders in Breda worden van harte uitgenodigd om hun ideeën te delen en hun activiteiten via Sportpleinbreda.nl bij de inwoners van Breda onder de aandacht te brengen. Zo wordt iedereen in alle wijken en buurten bereikt om in beweging te komen”, aldus de wethouder.

Digitale sportsupermarkt
Sportpleinbreda.nl is in gebruik genomen tijdens een sportprogramma dat werd georganiseerd door de sportcoach van Breda Actief en samen met Judovereniging Baci Ga. De digitale sportsupermarkt Sportpleinbreda.nl streeft een volledig informatie-aanbod na van de sport in Breda. De informatie van Breda en haar sportpartners, sportcoaches en verenigingen is hiermee voor iedereen toegankelijk geworden.

Wijksport
Juist de wijksportactiviteiten zijn belangrijk om meer jeugd kennis te laten maken met bewegen. De website biedt ook informatie over sportbeleid, subsidies en andere sport gerelateerde onderwerpen. Daarmee is sportinformatie toegankelijk gemaakt zoals in Sportimpuls Breda, het sportbeleidsplan 2011-2014, werd aangekondigd.

Partners
Sportplein Breda is een van de resultaten van de samenwerking tussen de gemeente, sportpartners zoals Breda Actief, de sportcoaches en de Bredase sportverenigingen. Ook in de komende jaren zet Breda in op de samenwerking met de sportverenigingen die door inwoners, het onderwijs en de bedrijven gevonden moeten kunnen worden zodat nog meer mensen in beweging komen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant