Sportparkmanager Kampen voldoet niet aan verwachtingen

De gemeente Kampen is nog niet tevreden over de sportparkmanager die is ingehuurd voor het sportpark De Venen-De Maten. Uit een evaluatie blijkt dat deze manager nog niet alle verwachtingen heeft kunnen waarmaken die bij de start van de pilot in mei 2013 werden gewekt.

De gemeente Kampen is nog niet tevreden over de resultaten van de 120.000 euro kostende pilot met een sportparkmanager op sportpark De Venen-De Maten.Kampen is van mening dat er door het werk van de sportparkmanager nog onvoldoende nieuwe geldstromen zijn losgekomen.

Programmabegroting 2016

In de programmabegroting 2016 van de gemeente wordt aangegeven dat Kampen “wijkgericht de samenwerking tussen (sport)-organisaties wil stimuleren zodat vitale organisaties ontstaan met een bindende functie in de wijken en buurten in Kampen. Sportaccommodaties kunnen daarin een centrale rol spelen.”

Accommodatiebenutting

“In een pilot moet deze rol worden vormgegeven. Hiervoor is een visiedocument opgesteld, een stichting opgericht en een sportparkmanager aangesteld die nieuwe samenwerkingspartners zoals zorg-, onderwijs- en andere maatschappelijke organisaties moet gaan zoeken. De sportparkmanager moet tevens nieuwe financieringsbronnen aanboren en proberen de sportparken beter te benutten zodat deze de buurthuizen van de toekomst kunnen worden.”

Evaluatie van de pilot

“Via scholengemeenschap Landstede zullen bij evenementen stagiaires worden ingezet en er is een huiswerkinstituut gestart. We zullen deze pilot Sportpark De Maten/Venen eind 2015 evalueren en op basis van de uitkomsten beslissen we of dit een structurele activiteit kan worden en of andere pilots kunnen volgen.”

Niet uit de verf

Evaluatie van de pilot heeft inmiddels plaatsgevonden en volgens sportwethouder Geert Meijering zijn er meerdere oorzaken aan te wijzen waarom de opzet nog niet volledig uit de verf is gekomen. Zo hebben de sportverenigingen soms nog contracten met leveranciers, en sluiten bepaalde sportbehoeften niet op elkaar aan. De gemeente Kampen heeft 100.000 euro in de pilot gestoken en de deelnemende 5 sportverenigingen samen 20.000 euro. Het project loopt in principe in augustus 2016 af.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.