Winterswijk moet nieuwe sportnota goedkeuren

Het college van B&W van Winterswijk heeft een nieuwe sportnota vastgesteld met daarin o.m. het toekomstige gemeentelijke sportstimulerings- en accommodatiebeleid en nieuwe uitgangspunten voor het subsidie- en tarievenbeleid. Op 27 november as. neemt de gemeenteraad een besluit over de nota.

Het college van B&W van de gemeente Winterswijk heeft een nieuwe sportnota vastgesteld waarvoor de gemeenteraad op 27 november as. een akkoord moet gaan geven.Eind 2013 maakte een werkgroep, onder voorzitterschap van de toenmalige sportwethouder Gommers, een begin met de conceptnota.

Gedoogstatus
Winterswijk besloot in 2012 om vv Vosseveld een gedoogstatus te verlenen waardoor de voetbalvereniging, tegen een gemeentelijke bijdrage, zelf verantwoordelijk werd voor het (groot) onderhoud van haar complex. Een meerderheid van de werkgroep vindt echter dat de club weer onder gemeentelijk sportbeleid moet vallen.

Veldonderhoud
B&W heeft besloten de gedoogsituatie te handhaven maar het veldonderhoud vanaf 1 januari 2015 weer over te nemen. De jaarlijkse subsidie hiervoor van 15.000 euro komt daarmee te vervallen. vv Vosseveld moet wel toekomstige vervangingen en andere voorzieningen zelf bekostigen maar hoeft geen bezuinigingsbijdrage te betalen. Het college komt hiermee voor een groot deel tegemoet aan de wens van de werkgroep sport.

Vitale sportverenigingen
De gemeente wil zich gaan inzetten voor de jeugd, mensen met een beperking en 55-plussers en streeft ernaar om in 2016 60% van de inwoners aan het sporten en bewegen te hebben bij lokale sportaanbieders. De gemeente wil met de sportverenigingen in gesprek om te bezien of zij in staat zijn om door te groeien naar vitale sportverenigingen, met een gezonde bedrijfsvoering en actief als maatschappelijk ondernemer.

Accommodatiebeleid
Winterswijk beschikt over goed geoutilleerde sportaccommodaties en het beleid is erop gericht om de kwaliteit van deze accommodaties in stand te houden. Voor de buitensportaccommodaties zal een meerjarig investeringsplan worden opgesteld.

Basissporten
Sport moet voor de inwoners van Winterswijk betaalbaar blijven. Sportverenigingen die onder het sportbeleid vallen hoeven de komende jaren geen huur te betalen voor de sportaccommodaties, zodat zij hun contributie zo laag mogelijk kunnen houden. B&W van Winterswijk heeft besloten zich de komende jaren te richten op de erkende basissporten. De verenigingen die aan deze basissportcriteria voldoen, vallen onder het gemeentelijk subsidiebeleid.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant