Sportnota 2015-2030: ‘Sport maakt Den Haag sterker’

De gemeente Den Haag heeft, na gesprekken met vertegenwoordigers van sportverenigingen, sportbonden en wijk- en welzijnsorganisaties in de stad, een nieuwe sportnota opgesteld. In deze Sportnota 2015-2030 staat het sportbeleid van Den Haag beschreven voor de periode 2015-2030.

De gemeente Den Haag heeft haar nieuwe Sportnota 2015-2030 'Sport maakt Den Haag sterker' opgesteld waarin haar sportbeleid voor de komende 15 jaar beschreven is.Vanzelfsprekend
De gemeente heeft in de Sportnota 2015-2030 ‘Den Haag sportief in beweging, Sport maakt Den Haag sterker‘ haar sportbeleid beschreven voor de lange termijn. Uitgangspunt is dat alle Hagenaars vanzelfsprekend hun leven lang kunnen sporten en dagelijks bewegen. Daarnaast benadrukt Den Haag dat sport een belangrijke maatschappelijke functie heeft omdat het haar inwoners verbindt.

Kwaliteit van leven
Sport heeft positieve effecten op de leefbaarheid van de stad, op de band die haar bewoners met elkaar hebben, hun gezondheid, de economie en de profilering van de stad. Kortom, sport is cruciaal voor de kwaliteit van leven in Den Haag. De belangrijkste doelen van het sportbeleid van de gemeente dat in de Sportnota 2015-2030 beschreven staat zijn:

  • De komende vier jaar zal speciaal aandacht worden besteed aan sporten op maat voor Hagenaars met een beperking. Daarnaast zal meer aandacht worden besteed aan wijksport waardoor bewoners van alle wijken evenveel kansen hebben om deel te nemen aan sportactiviteiten.
  • Den Haag wil de kansen voor talenten om door te stromen naar topsport sterk verbeteren. Den Haag heeft bij NOC*NSF een verzoek ingediend om het vijfde Centrum voor Topsport en Onderwijs in Nederland te mogen worden.
  • Den Haag wil ieder jaar een groot topsportevenement organiseren voor zowel sporters met als sporters zonder beperking. Met deze evenementen wil Den Haag haar sportieve imago versterken.
  • In de wijken worden jaarlijks, in nauwe samenwerking met sportverenigingen, bedrijven, scholen en ander instellingen, de ‘070-stadsspelen‘ georganiseerd. Alle wijkbewoners moeten elkaar tijdens het sporten kunnen ontmoeten. De buurtsport- en schoolsporttoernooien in de wijken blijven bestaan.
  • Er zal budget beschikbaar worden gesteld voor ideeën van inwoners en organisaties waardoor meer mensen in de stad regelmatig gaan sporten.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant