VSA gesteund door Apeldoornse sportverenigingen

Vereniging Sportraad Apeldoorn (VSA) behoudt het vertrouwen van de aangesloten Apeldoornse sportverenigingen. Het VSA-bestuur heeft een conceptvoorstel gemaakt dat voorziet in een ‘gestaffelde’ verhoging van de contributie die de aangesloten verenigingen in 2014 gaan betalen.

Apeldoornse sportclubs staan achter de Vereniging Sportraad Apeldoorn VSABelangenbehartiging
De VSA is een overkoepelend orgaan van in de gemeente Apeldoorn gevestigde sportverenigingen. De Sportraad behartigt al vijftig jaar de belangen van de inmiddels 115 sportverenigingen. Via de gebiedsmanagers van de Sportraad kunnen sportverenigingen advies krijgen met betrekking tot hun verenigingsaccommodatie.

Contributie
Tijdens de algemene ledenvergadering gingen de aangesloten clubs deze week akkoord met een bestuursvoorstel om dit jaar nog vóór de feestdagen te beslissen of de contributie volgend jaar verhoogd wordt. Deze verhoging moet de basis gaan vormen om samen met de gemeente te gaan zoeken naar nieuwe wegen om een tekort van 30.000 euro weg te werken.

Vervolgbesprekingen
Het voorstel behelsd dat grotere sportverenigingen (met meer leden) een grotere bijdrage gaan betalen dan kleinere sportverenigingen om lid te kunnen blijven van de VSA. Deze verhoging zal een verhoging per sportvereniging en niet per individueel lid betreffen. Indien een meerderheid van de verenigingen akkoord gaat wordt daarmee de uitgangspositie bepaald voor vervolgbesprekingen tussen het VSA-bestuur en de Apewldoornse sportwethouder Johan Kruithof.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant