Sportboulevard Lichtenvoorde geen gelopen race

“De komst van een sportboulevard op het Eschpark in Lichtenvoorde is allerminst zeker” stelt projectleider Marieke Bluemer, die het projectproces in goede banen moet leiden. Bluemer gaf dit namens de gemeente Oost Gelre aan, tijdens een overleg met o.a. Miranda Sevenich, afgevaardigde van de sportverenigingen.

Een haalbaarheidsonderzoek moet inzicht geven in zowel de (on)mogelijkheden als in de wensen en verlangens van alle betrokken partijen. Dat zij naast de gemeente acht sportverenigingen en de buurt.

Objectief beeld

Met de resultaten van het onderzoek wil Bluemer een objectief beeld krijgen over de haalbaarheid van een sportboulevard zodat BenW van Oost Gelre een oordeel over kan vellen en kan kiezen om het project te starten of niet. “Op dit moment ligt alles nog open.”

Extern onderzoeksbureau

In het onderzoek wordt gekeken naar de locatie Eschpark maar ook naar alternatieven op de vrijkomende verenigingslocaties. Een extern onderzoeksbureau dat ervaring heeft met haalbaarheidsonderzoeken en dat bekend is bij de betrokken sportverenigingen, zal worden gevraagd om het onderzoek te gaan verrichten. De opdracht moet nog worden geformuleerd.

Programma van eisen voor een sportboulevard

Op 8 juni jl. is besloten dat de gemeente het 25.000 euro kostende haalbaarheidsscan zal financieren. Deze onderzoekskosten waren niet opgenomen in het budget voor 2016. Als de haalbaarheidsscan gereed is moet een programma van wensen zijn omgezet naar een programma van eisen en moet het voor betrokken sportverenigingen duidelijk zijn waar zij gezamenlijk naartoe kunnen.

Buurtbewoners

Het Buurtcontact Sportboulevard zal op korte termijn de meningen van de buurtbewoners gaan inventariseren. Het streven van Bluemer is om in het eerste kwartaal van 2017 het onderzoek afgerond te hebben. Op dit moment wordt geen rekening gehouden met de aanleg van een glooiend mini-natuurparkje op het Eschpark i.v.m. de eventuele komst van 200 vluchtelingen naar het Dims-gebouw.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant