Den Helder nodigt haar sportverenigingen uit

Het gemeentelijke Sportbesluit van 2010 werkt prima en de meeste sportverenigingen in Den Helder zijn tevreden met dit besluit. Dit blijkt uit een evaluatie van het Sportbesluit, waaraan onlangs 31 Helderse sportverenigingen hebben bijgedragen. De clubs zijn alle uitgenodigd voor een vervolggesprek.

Sportwethouder Dirk Pastoor in Den Helder is tevreden over de uitkomsten van de evaluatie van het sportbesluit en nodigt clubs uit deze verder te bespreken.Het Sportbesluit heeft er mede voor gezorgd dat bijna alle Helderse sportverenigingen financieel gezond(er) zijn geworden of zijn gebleven.

Vooruit
Bijna alle clubs zijn tevreden over de subsidieverordening en/of de sportaccommodaties waarvan zij gebruik maken. Den Helder heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de kwaliteit daarvan vooruit is gegaan.

Via het vijf jaar oude Sportbesluit wilde de gemeenteraad middelen eerlijker verdelen over de clubs, investeren in sportparken en jeugd, ouderen en mensen uit achterstandsgroepen stimuleren om te gaan sporten. Uit de evaluatie van het sportbesluit moest blijken of dat is gelukt en of er in de werking aanpassingen nodig zijn.

Niet bereikt
De meeste sportclubs hebben aan deze evaluatie deelgenomen en van de respondenten zijn er vanaf 2010 precies 21 aan de slag gegaan met het organiseren van activiteiten voor achterstandsgroepen. De meeste verenigingen blijken deze groepen echter slecht te kunnen bereiken, ondanks de georganiseerde clinics, open dagen en toernooien.

Allemaal profijt
Sportwethouder Dirk Pastoor is desondanks tevreden over de uitkomsten van de evaluatie. “Hoewel sommige verenigingen moeite hebben met het werven en bijscholen van vrijwilligers, geven zij hun eigen functioneren bijna een 8. De clubs staan er sinds de invoering van het Sportbesluit financieel goed voor en hebben inmiddels alle profijt van de manier waarop Den Helder de subsidie verdeelt.”

Investeren
Den Helder heeft veel geld in sportaccommodaties geïnvesteerd. HCSC, FC Den Helder, JVC en Hermes kregen kunstgras en sportpark Guldemond is opgeknapt. “Onze inspanningen inspireren clubs ook. Zij zijn ook zelf gaan investeren, zoals DOK die haar complete keukeninrichting heeft vernieuwd”, aldus Pastoor. Den Helder nodigt haar sportclubs, die alle het rapport hebben ontvangen, uit om de evaluatieresultaten én de nieuwe mogelijkheden te komen bespreken.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant