Sportbedrijf Zevenaar wacht op akkoord gemeenteraad

BenW van Zevenaar wil de exploitatie, beheer en onderhoud van haar sportaccommodaties inbrengen in een zelfstandig Sportbedrijf Zevenaar en de accommodaties tevens verduurzamen. Om het energieverbruik te verminderen stelt het college een aantal duurzaamheidsmaatregelen voor.

BenW van de gemeente Zevenaar heeft de gemeenteraad voorgesteld om voor het sportaccommodatiebeheer een zelfstandig Sportbedrijf Zevenaar in het leven te roepen.In 2016 vindt groot onderhoud aan het Lentebad plaats en starten de werkzaamheden om duurzaamheidsmaatregelen door te voeren.

Vermindering energiekosten
Vanuit het coalitieakkoord ‘Samen vooruit, werkt‘ en het milieubeleidsplan 2013-2030, is Zevenaar op weg om een energie-neutrale gemeente te worden. De gemeente wil het gebruik van zonnepanelen, energiezuinige LED-verlichting, warmteterugwinning en waterbesparings- en isolatiemaatregelen stimuleren om een lager energieverbruik en vermindering van energiekosten te bewerkstelligen.

Hierdoor blijven sportaccommodaties zoals het Lentebad en andere sportaccommodaties in Zevenaar ook in de toekomst – financieel – aantrekkelijk voor de Zevenaarse inwoners. Zevenaar zal in totaal 1,8 miljoen euro uittrekken voor deze maatregelen.

Sportbedrijf
Het voornemen van de gemeente is om via verzelfstandiging van de sportaccommodaties in een Sportbedrijf Zevenaar, de Zevenaarse sporters één aanspreekpunt voor sport in de gemeente te bieden. Sporters krijgen inzicht in de bezetting van de sporthallen en gymzalen en kunnen online een reservering maken bij een sportaccommodatie naar keuze.

Faciliterende rol
Zevenaar wil toewerken naar een meer faciliterende rol voor de gemeentelijke organisatie. De gemeente wil minder activiteiten zelf uitvoeren en de bedrijfsvoering overlaten aan derden. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor het in stand houden en vernieuwen van de sportaccommodaties, het vaststellen van de gebruikerstarieven en de vaststelling van subsidies.

Gemeenteraadsbesluit
De gemeenteraad moet op 27 mei as. een besluit nemen over de verzelfstandiging van de accommodaties en de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen. Indien de raad akkoord gaat met het oprichten van een Sportbedrijf Zevenaar, draagt de gemeente per 1 januari 2016 alle uit te voeren werkzaamheden aan deze organisatie over.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.