Sportbedrijf Arnhem per 1 januari 2017 een BV

Het college van BenW heeft ingestemd met de verzelfstandiging van Sportbedrijf Arnhem. Als de Arnhemse gemeenteraad ook achter dit besluit gaat staan, zal het Sportbedrijf per 1 januari 2017 verder gaan als een BV. Het gemeentebestuur wordt dan opdrachtgever.

Na de verzelfstandiging zal naar verwachting vanaf 2023 structureel 700.000 euro worden bespaard. De belastingbetaler gaat dus minder betalen en sporters krijgen meer service.

Taakverdeling

Door deze verzelfstandiging komt er allereerst een duidelijke taakverdeling. De gemeente wordt dus opdrachtgever en het verzelfstandigde sportbedrijf wordt uitvoerder van het sportbeleid. Het bedrijf krijgt na de verzelfstandiging de vrijheid die nodig is om daadkrachtiger, efficiënter en resultaat gerichter te ondernemen in een snel veranderende sportmarkt.

Exploitatieverbetering

Het bedrijfsplan voor de nieuwe bv laat zien dat Sportbedrijf Arnhem klaar is voor de overgang naar een verzelfstandigde organisatie. De afgelopen jaren is al hard gewerkt aan voorbereiding van de organisatie op een nieuwe rol. Naast de huidige taken gaat het bedrijf in de toekomst de exploitatie van accommodaties verbeteren en kansrijke activiteiten ontwikkelen die aansluiten bij de behoefte van Arnhemmers.

Sportbedrijf is expert in sport en bewegen

Ook wil het bedrijf meer Arnhemmers in beweging zien te krijgen. Er zal meer worden samen gewerkt met partners in en buiten Arnhem en er zullen nieuwe partnerships aan worden gegaan.

Het bedrijf biedt expertise op het gebied van sport en bewegen. Onder het motto ‘Sport versterkt de stad’ brengt het bedrijf dagelijks mensen in beweging in de zwembaden, sporthallen en gymzalen en op de sportparken en speelplaatsen in Arnhem.

Jaaromzet van 17 miljoen euro

Het bedrijf is sterk verankerd in de stad, de buurten en de wijken van Arnhem. Het bedrijf wil het beste sportbedrijf van Nederland worden met een aantrekkelijk aanbod, goede accommodaties en innovatieve dienstverlening. Er werken nu ruim 200 medewerkers, vrijwilligers en stagiaires en de omzet bedraagt circa 17 miljoen euro per jaar.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant