Sportbedrijf Arnhem per 1 januari 2017 een BV

Het college van BenW heeft ingestemd met de verzelfstandiging van Sportbedrijf Arnhem. Als ook de Arnhemse gemeenteraad achter dit besluit gaat staan, zal het Sportbedrijf per 1 januari 2017 verder gaan als een besloten vennootschap (BV). Het gemeentebestuur blijft opdrachtgever van Sportbedrijf.

Na de verzelfstandiging zal naar verwachting vanaf 2023 structureel 700.000 euro worden bespaard, zodat de belastingbetaler minder gaat betalen en sporters een betere service krijgen.

Taakverdeling

Door deze verzelfstandiging komt er een duidelijke en heldere taakverdeling tussen de gemeente als opdrachtgever en het verzelfstandigde bedrijf als uitvoerder van het sportbeleid. Het bedrijf krijgt na de verzelfstandiging de vrijheid die nodig is om daadkrachtiger, efficiënter en resultaat gerichter te ondernemen in een snel veranderende sportmarkt.

Exploitatieverbetering

Het bedrijfsplan voor de nieuwe bv laat zien dat Sportbedrijf Arnhem klaar is voor de overgang naar een verzelfstandigde organisatie. De afgelopen jaren is al hard gewerkt aan voorbereiding van de organisatie op een nieuwe rol. Naast de huidige taken gaat het bedrijf in de toekomst de exploitatie van accommodaties verbeteren en kansrijke activiteiten ontwikkelen die aansluiten bij de behoefte van Arnhemmers.

Sportbedrijf is expert in sport en bewegen

Ook wil het bedrijf meer Arnhemmers in beweging zien te krijgen door de samenwerking met partners in en buiten Arnhem te verbeteren en door nieuwe partnerships aan te gaan. Het Sportbedrijf Arnhem is expert in sport en bewegen. Onder het motto ‘Sport versterkt de stad’ brengt het bedrijf dagelijks mensen in beweging in de zwembaden, sporthallen en gymzalen en op de sportparken en speelplaatsen in Arnhem.

Jaaromzet van 17 miljoen euro

Het bedrijf is sterk verankerd in de stad, buurten en wijken van Arnhem. De ambitie is om het beste Sportbedrijf van Nederland te worden met een aantrekkelijk sportaanbod, goede sportaccommodaties en innovatieve dienstverlening. Er werken nu ruim 200 medewerkers, vrijwilligers en stagiaires en de jaaromzet bedraagt circa 17 miljoen euro.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant