Noordoostpolder heeft teveel sportaccommodaties

De gemeente Noordoostpolder onderzocht de afgelopen maanden de verhouding van het aantal tennisbanen en voetbalvelden in relatie tot het aantal leden bij de verenigingen. Uit dit onderzoek bleek dat er in de gemeente een overcapaciteit is van 13 tennisbanen en 3 voetbalvelden.

De Gemeente Noordoostpolder heeft teveel sportaccommodaties en gaat deze om bezuinigingsredenen ruimen of overdoen aan de verenigingen.Bezuinigen
De gemeente Noordoostpolder heeft besloten deze accommodaties niet langer te blijven onderhouden. Deze beslissing komt mede voort uit de noodzaak om te bezuinigen. De verenigingen kunnen er voor kiezen om de banen en velden te laten liggen en zelf te onderhouden. Wanneer de clubs hier niet voor kiezen, gaat de gemeente de voorzieningen ruimen.

Teruglopende ledenaantallen
Al enige jaren is er sprake van een gestage terugloop in het aantal inwoners dat lid is van plaatselijke voetbal- en/of tennisverenigingen. Demografische gegevens en prognoses geven geen aanleiding om in de toekomst een verbetering van deze ontwikkeling te verwachten. De gemeente Noordoostpolder gaat daarom het onderhoud afbouwen van de sportaccommodaties die overbodig zijn geworden.

Eigen beheer
Het college van B&W vindt dat de gemeente de overtollige sportvoorzieningen niet langer in stand moet houden en heeft de betrokken verenigingen gevraagd of zij de accommodatie zelf willen gaan beheren en onderhouden. De voetbalverenigingen hebben aangegeven dit te gaan doen. Aan de tennisverenigingen is ook gevraagd of zij het beheer zelf op zich willen nemen. De gemeente gaat vanaf 2017 op sport structureel 295.000 euro bezuinigen.

Meer stappen
De eerste stap in het kader van deze bezuinigingstaakstelling is het afstoten van de overcapaciteit van sportvoorzieningen. Dit geldt voor alle buitensportaccommodaties die een overcapaciteit hebben ten opzichte van de sporters die er gebruik van maken. Noordoostpolder denkt met deze afbouw een bezuiniging van ruim 37.500 euro te realiseren maar gaat ervan uit dat in de komende jaren nog meer stappen nodig zijn om de totale bezuiniging te halen.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant