Sport in Rotterdam is activiteit van algemeen belang

Rotterdamse sportverenigingen hoeven onder de nieuwe wet Markt en Overheid niet te vrezen voor hogere prijzen en kosten. Sport in Rotterdam wordt door het college van B&W erkent als een activiteit van algemeen belang. Daardoor blijven sportclubs verschoond van huur- en contributieverhoging.

Sport in Rotterdam wordt door B&W van de stad gezien als een activiteit van algemeen belangNadeel
De nieuwe wet Markt en Overheid is in het leven geroepen om te voorkomen dat de overheid oneerlijk concurreert met marktpartijen. Het nadeel van de wet is echter dat sport in Rotterdam onder deze wet gedefinieerd zou worden als economische activiteit omdat er ook commerciële aanbieders van sport zijn.

Aanzienlijke verhoging
Als de definitie ‘economische activiteit’ van toepassing zou worden geacht op de sportverenigingen in Rotterdam, dan zou dat een aantal negatieve gevolgen hebben gehad. De gemeente mag verenigingen met een economisch karakter namelijk niet subsidiëren. Sportverenigingen zouden hierdoor, indien zij willen blijven bestaan, worden verplicht om de daadwerkelijke kostprijs aan hun leden door te berekenen. Dat zou voor leden een vaak aanzienlijke verhoging van de contributie hebben betekend.

Activiteit van algemeen belang
De CDA-fractie in de gemeenteraad vond deze consequentie onwenselijk en trok over deze kwestie begin juni bij het college van B&W aan de bel naar aanleiding van een brief van NOC*NSF. Samen met de VVD stelde de partij voor om sport als ‘activiteit van algemeen belang’ te definiëren, in plaats van als een economische activiteit om zo te voorkomen dat de sport in Rotterdam te maken zou krijgen met een forse huur- of contributieverhoging.

Erkenning
Het college van B&W heeft het advies van de CDA- en de VVD-fractie opgevolgd. Verhoging van de tarieven zou hebben geleid tot minder leden van sportverenigingen en daardoor tot minder verenigingen. De fracties zijn blij dat het college dat heeft ingezien en daarom het algemeen belang van sportverenigingen en sport in Rotterdam erkent.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant