Sport- en vastgoedorganisatie SRO kiest voor nieuwe werkwijze

SRO is een in 1997 door de gemeente Amersfoort opgerichte sport- en vastgoedbedrijf dat met 450 medewerkers in de regio Amersfoort en Haarlem het gemeentelijke sportbeleid uitvoert. SRO beheert voor deze gemeenten en Bunschoten, Nijkerk, Leusden en Zandvoort ook het maatschappelijke vastgoed.

Onlangs is in overleg met de beide aandeelhouders, de gemeenten Amersfoort en Haarlem, de samenwerking opnieuw vorm gegeven.

Wat verandert niet?
NV SRO blijft een publieke onderneming, in eigendom van gemeenten. Dat zorgt ervoor dat het realiseren van maatschappelijk rendement en een efficiënte uitvoering van overheidstaken, voor het streven naar winst gaat.

Gerealiseerde winst komt of terug bij de gemeentelijke opdrachtgevers in de vorm van voorzieningen of activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van gemeentelijk beleid of in de vorm van financieel rendement. In het laatste geval kan de gemeenteraad beslissen over de besteding van dit voordeel. De door SRO aangeboden producten en diensten blijven grotendeels gelijk.

Wat verandert wel?
SRO wil gemeenten ‘ontzorgen’ op het gebied van het beheren van maatschappelijk vastgoed. De exploitatie van sportvoorzieningen, sportstimulering en facilitaire diensten, worden aangeboden als diensten.

Inzichtelijke informatie
Bij het beheren van maatschappelijk vastgoed staat een efficiënte bedrijfsvoering en het optimaliseren van het gebruik centraal. Op het niveau van een afzonderlijke voorziening worden gegevens over de bezetting, de geïnde huurinkomsten, de gebruikers, de gesloten huurovereenkomsten, het onderhoudsbudget, het uitgevoerde meerjarenonderhoud, huurcontracten en dergelijke, voor zowel de beheerder als de gemeentelijke opdrachtgever inzichtelijk gemaakt.

Gericht vastgoedbeleid
Deze informatie biedt gemeenten de mogelijkheid om vastgoedbeleid te voeren dat gericht is op het eventueel afstoten van objecten, het realiseren van een betere bezetting en het vastgoedonderhoud op vooraf overeen gekomen kwaliteitsniveaus (conform de NEN 2767 normering). Een eerste zichtbare initiatief hiervan is het Makelpunt Amersfoort waarin zoekers en aanbieders van maatschappelijk vastgoed direct met elkaar in contact worden gebracht.

Meer gemeentelijke invloed
De samenwerking tussen SRO en gemeentelijke opdrachtgevers zal van karakter veranderen. De nieuwe vorm geeft gemeentelijke opdrachtgevers meer invloed en is flexibel van karakter. Wat blijft is dat deze samenwerking grotendeels vrij van risico’s is, zich kenmerkt door transparantie en aanbesteden voorkomt.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant