Spijkenisse worstelt met afnemende sportdeelname

In 2009 liet Spijkenisse onderzoek doen naar de sportdeelname in haar gemeente. Deze deelname bleek met 60%, onder het landelijke gemiddelde te liggen. De afgelopen 4 jaar is dit percentage echter verder gedaald. Nog slechts 50% van de inwoners ouder dan 18 jaar blijkt te sporten.

Spijkenisse worstelt met afnemende sportdeelnameBuurtsportcoaches moeten het tij in Spijkenisse gaan keren.

12 tot 24 jaar
De deelname achterstand in Spijkenisse, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, was in 2009 het grootst in de leeftijdscategorieën 12 tot 17 jaar (71% in Spijkenisse ten opzichte van 87% landelijk) en 18 tot 24 jaar (61% in Spijkenisse ten opzichte van 81% landelijk). Het gemeentelijke sportbeleid is dan ook vooral gericht op het stimuleren van de sportdeelname onder inwoners van 12 tot en met 24 jaar.

Sociale kant
Hoewel Spijkenisse de afgelopen jaren vooral heeft geïnvesteerd in de fysieke kant, pleit PvdA-raadslid Wouter Struijk voor meer aandacht voor de sociale kant van sport. “De gemeente zou zich meer moeten richten op de deelname van de jeugd aan de lokale sport- en beweegcultuur als sporter en als vrijwilliger.”

Participatie en binding
“Sport is niet een doel op zich maar eveneens een belangrijk middel om positieve neveneffecten zoals het bevorderen van gezond leefgedrag, het verhogen van de maatschappelijke participatie en het ondersteunen van de sociale ontwikkeling en het bevorderen van de sociale binding tussen de inwoners te realiseren,” aldus Struijk.

Buurtsportcoaches
Onlangs heeft Spijkenisse besloten om deel te nemen aan een rijksregeling waardoor buurtsportcoaches kunnen worden ingezet. Dit zijn sportspecialisten met als specifieke opdracht om het sport- en beweegaanbod in de buurt te organiseren en verbindingen te leggen tussen sport- en beweegaanbieders en sectoren zoals welzijn, jeugdzorg en onderwijs. De gemeente moet met behulp van de inzet van de buurtsportcoaches de sportdeelname weer op het gewenste niveau zien te krijgen.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant