Soepele naleving van de DHW door gemeenten?

Branchekoepel Koninklijke Horeca Nederland heeft de burgemeesters van alle gemeenten een brandbrief gestuurd. Hierin maakt zij haar zorgen kenbaar over de gevolgen van een eventueel te soepele naleving van de DHW (Drank- en Horecawet) die op 1 januari van dit jaar van kracht is geworden.

Te soepele naleving van de DHW door gemeenten?Is er sprake van een te soepele naleving van de DHW door gemeenten?

Overheveling
De naleving en de handhaving van de DHW is overgeheveld van het rijk naar de gemeenten. Deze gemeenten zijn verplicht om in een verordening duidelijk de regels vast te leggen m.b.t. het alcoholgebruik in zogenaamde paracommerciële instellingen zoals kantines van sportverenigingen.

Alcoholmisbruik
De DHW moet alcoholmisbruik tegengaan maar daarnaast is oneerlijke concurrentie volgens Den Haag ongewenst. De kantine-inkomsten van sportverenigingen zijn echter een noodzakelijke bron van inkomsten. Als de regelgeving voor de kantines van sportverenigingen wijzigt, kan dat verminderde inkomsten tot gevolg hebben en zal wellicht een beroep moeten worden gedaan op de portemonnee van de gemeenten.

Kiezen
Het dilemma voor gemeenten is of iets doen tegen oneerlijke concurrentie of kiezen voor het zoveel mogelijk ongemoeid laten van de kantine-inkomsten van sportverenigingen. Gemeenten zijn zich vaak onvoldoende bewust van de eventuele gevolgen van een te soepele naleving van de DHW voor de plaatselijke horeca. Een dorpscafé verliest al gauw van een ‘goedkope’ kantine van een sportvereniging.

Angst
Volgens KHN dreigt het gevaar dat gemeenten, vanwege dit ongewenste financiële gevolg, de regels rond alcoholverstrekking minder strikt zullen gaan handhaven. De koepel ijvert voor een branche “waar verantwoord met alcohol wordt omgesprongen en die vertrouwt op een overheid die dat ook voorstaat, bij horecabedrijven maar net zo goed bij sportverenigingen”.

Reden van bestaan
KHN hoopt dat de gemeenten hun bezorgdheid over jeugdig alcoholgebruik niet alleen met de mond zullen belijden maar dat zij de daad ook bij het woord zullen voegen en de sport- en dorpsverenigingen er nog eens op wijzen wat de reden van hun bestaan is. En daarbij hoort volgens de organisatie niet een te soepele naleving van de DHW.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten